nieuws

Premie-inkomen aov licht gestegen

Archief

Het brutopremie-inkomen individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov) is vorig jaar licht gestegen naar _ 1,7 (1,6) mld. De bruto geleden schade kwam uit op _ 0,8 (0,7) mld.

Het totale brutopremie-inkomen van de inkomensverzekeraars kwam vorig jaar uit op _ 3,6 mld. De totale bruto geleden schade bedroeg _ 1,4 (1,6) mld.
Uit verzuimcontracten haalden de verzekeraars een brutopremie-inkomen van _ 1,3 (1,4) mld. De bruto geleden schade bedroeg hier _ 0,6 (0,9) mld. Aan WAO-gatverzekeringen werd _ 0,3 mld aan brutopremie-inkomen gehaald. De bruto geleden schade voor WIA/WAO-gatverzekeringen bedroeg _ -0,1 mld.
De inkomensverzekeraars haalden voorts _ 0,3 (0,5) mld uit ongevallenpolissen. De bruto geleden schade kwam uit op _ 0,1 (0,0) mld.
Genoemde cijfers zijn afkomstig uit ‘Verzekerd van cijfers 2007’ van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel