nieuws

Premie-inkomen Aegon in Nederland stijgt met 4,1%

Archief

Aegon heeft vorig jaar een omzet behaald van f 7.439 (7.185) mln uit de verkoop van verzekeringen in ons land. De operationele winst vóór belastingen in Nederland is gestegen naar f 609 (587) mln.

Aegon behaalde wereldwijd een omzet van f 20.605 (18.818) mln, een toename van 9,5%. De winst na belastingen steeg wereldwijd met 14,6% naar f 1.151 (1.004) mln. Voor het eerst in de historie hebben alle bedrijfsonderdelen aan de winst bijgedragen.
In Nederland is de netto winst gestegen naar f 714 (628) mln. De omzet, exclusief beleggingsopbrengsten voor risico van polishouders, is toegenomen naar f 8.592 (8.269) mln, waarvan f 6.271 mln in ‘leven’, f 926 mln in schadeverzekeringen, en f 242 mln in ziekte- en ongevallenverzekeringen.
Het premie-inkomen is met 4,1% gegroeid naar f 4.974 (4.780) mln. Het totaal van levenpremies is gestegen naar f 3.919 (3.785) mln, dat van schadeverzekeringen is toegenomen naar f 839 (770) mln, en dat van ziekte en ongevallen is gedaald naar f 216 (225) mln.

Reageer op dit artikel