nieuws

Premie-inkomen ABN Amro 19% omhoog

Archief

ABN Amro Verzekeringen heeft vorig jaar een brutopremie-inkomen geboekt van f 1.590 (1.340) mln. De groei (+19%) is gelijk verdeeld over het leven- en schadebedrijf.

ABN Amro Leven kwam tot een premie-omzet van f 1.252 (1.056) mln. De stijging blijft in absolute termen achter bij het jaar daarvoor: f 196 mln groei tegen f 287 mln groei in 1998. De reden daarvoor is vooral gelegen in de koopsomomzet, die met slechts 3% aandikte tot f 536 mln. De periodieke premies stegen daarentegen met 34% tot f 716 (536) mln.
ABN Amro Schade boekte een brutopremie-inkomen van f 338 (284) mln, eveneens een stijging met 19%. In 1998 bedroeg het groeicijfer nog +49%.
Het concern ABN Amro wist vorig jaar de omzet uit assurantiebemiddeling verder te vergroten. De assurantieprovisies kwam op jaarbasis uit op f 388 (342) mln, een stijging met 13,5%.

Reageer op dit artikel