nieuws

Premie- en winstgroei bij Royal Nederland

Archief

Royal Nederland Verzekeringsgroep (incl. Allianz en Elvia) heeft in het eerste halfjaar een premie-inkomen geboekt van f 1.083,8 (994,6) mln. De totale omzet steeg tot f 1.280,0 (1.146,9) mln; de nettowinst kwam uit op f 57,5 (1998: 50,9) mln.

In het schadebedrijf steeg het premie-inkomen tot f 686,3 (655,6) mln. Het verzekeringsresultaat nam toe tot f 34,2 (31,4) mln. Deze stijging is vooral te danken aan betere resultaten bij de brandverzekering. Bij auto- en aansprakelijkheidsverzekeringen was sprake van een teruggang. “Desondanks sluiten beide branches het eerste halfjaar positief af”, aldus Royal Nederland.
Hoewel de transportbranche een licht negatieve uitkomst te zien gaf, ziet het concern een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig jaar.
Hypotheken
Binnen het levenbedrijf blijven de nieuwe posten maar binnenstromen. “De enorme hypotheekproductie van f 2,5 miljard overtreft bijna het gehele productieresultaat over 1998.”
Het totale premie-inkomen uit levensverzekeringen steeg met 17,2% naar f 397,4 (339,1) mln. De groei van het resultaat was hiermee in lijn (+17,7%): f 22,2 (18,8) mln.
Genoemde cijfers zijn inclusief de resultaten van Royal Life België. Dit Belgische kantoor is per 1 juli, in het kader van de door het moederbedrijf nagestreefde landenstructuur, overgedragen aan AGF/De Schelde.
Verwachting
In de tweede helft van 1999 wordt een verdere groei van het premie-inkomen in het schadebedrijf voorzien. Naar verwachting zullen in de autoverzekering de resultaten (verder) verminderen. De premie-omzet van het levenbedrijf zal teruglopen als gevolg van de verkoop van Royal Life België.

Reageer op dit artikel