nieuws

Premie- en winstgroei bij Onderlinge ‘s-Gravenhage

Archief

Levensverzekeraar Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft vorig jaar zowel het brutopremie-inkomen als de nettowinst verder verbeterd.

Bij een omzet van f 277 mln kwam de 105 jaar oude onderlinge tot een nettoresultaat van f 37,1 mln, 6% beter dan in 1998. In dit winstcijfer is een belastingbate van f 1,1 mln verwerkt. Van de nettowinst verdeelt de maatschappij altijd zo’n 95% aan haar polishouders. Over de ruim 500.000 polissen wordt dit boekjaar voor f 36,5 (34,5) mln aan winstdeling uitgekeerd. “Daarmee krijgen de polishouders bijna 30% van de door hen betaalde premie in de vorm van winstbijschrijving terug”, aldus de maatschappij.
De brutopremie-omzet van Onderlinge ‘s-Gravenhage nam met 12% toe tot f 165,9 (149,7) mln, waarvan f 15,8 (7,9) mln uit collectiviteiten. De koopsompremies bedroegen f 64,3 (58,4) mln. In termen van verzekerd kapitaal nam de nieuwe productie met 23% toe tot f 768 mln. Afgezet tegen een verval van f 380 mln resteert een vermeerdering van het verzekerd kapitaal met f 387 mln tot f 6.149 mln.
Traditioneel
Pieter Loyson, algemeen directeur van Onderlinge ‘s-Gravenhage, ziet ook in de 21e eeuw nog een rol weggelegd voor zijn maatschappij. “Met name de traditionele levensverzekeringen hebben een toekomst. Als gevolg van het nieuwe belastingplan zullen veel consumenten straks overstappen van beleggingsverzekeringen naar gewone beleggingsfondsen zonder verzekering. Volgens ons is dat een logische ontwikkeling, die de in de laatste jaren ontstane onduidelijkheid rondom het levensverzekeringsproduct voor een deel zal wegnemen.”
“Maar mensen blijven behoefte hebben zich te verzekeren tegen allerlei risico’s die nu eenmaal in een mensenleven kunnen optreden. Als het gaat om risico’s voor nabestaanden, de afbetaling van je eigen huis, de studie van je kinderen of je eigen welverdiende oudedag, is het nemen van risico’s niet verstandig. Het traditionele product is daarvoor een prima oplossing”, aldus Loyson.
Desondanks maakt Onderlinge ‘s-Gravenhage over de eerste maanden van dit jaar melding van een productiedaling. Volgens de levensverzekeraar is dat een gevolg van de lage rekenrente en de lange onzekerheid over de invoering van het wetsvoorstel Inkomstenbelasting 2001.
Pieter Loyson: “Met name de traditionele levensverzekeringen hebben een toekomst”.

Reageer op dit artikel