nieuws

Premie- en winstgroei bij Arag

Archief

Bij rechtsbijstandverzekeraar Arag is vorig jaar het premie-inkomen met 10,6% gestegen tot _ 88,2 (79,8) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat verbeterde ook sterk tot _ 6,5 (-o,1) en de nettowinst kwam uit op _ 4,9 (0,4) mln.

De premiegroei met _ 8,4 mln is het hoogste groeicijfer in het bestaan van Arag, roept de maatschappij bij de presentatie van haar jaarverslag van de daken. Arag is sinds 1962 actief in ons land.
De mooie omzetgroei enerzijds en de kosten- en schadelastbeheersing anderzijds droegen bij aan de sterke verbetering van het resultaat vóór belastingen tot _ 7,0 (0,5) mln.
Het aantal aangemelde schades groeide met 4,4% tot ruim 47.000. De gemiddelde doorlooptijd van de schades werd korter, waardoor het aantal openstaande zaken per saldo daalde met, eveneens, 4,4%.
Personeel
Door efficiencymaatregelen is het personeelsbestand, uitgedrukt in voltijdbanen, nagenoeg gelijk gebleven. In 2005 telde Arag in totaal 445 medewerkers (385 FTE). Daarnaast zegt Arag erin te slagen om vrijwel alle zaken die zich lenen voor interne behandeling ook daadwerkelijk door eigen juristen te laten behandelen.
De ‘Arag Academy’, een uitgebreid opleidingsprogramma voor jonge juristen en een programma van permanente ontwikkeling van ervaren juristen, is zeer succesvol gebleken. Het personeelsverloop is beperkt gebleven en het ziekteverzuim is opnieuw gedaald. Eind 2005 had Arag vijf advocaten in loondienst.
Uitbesteding
Door het beleid van interne schadebehandeling is het aantal zaken dat is uitbesteed aan externe advocaten wederom afgenomen. Ook het aantal zaken dat aan het Arag-Advocatennetwerk ter behandeling wordt doorgestuurd is verminderd, maar kwalitatief blijft de samenwerking onverminderd goed.
In 2005 is de discussie over (handhaven van) het procesmonopolie van de advocatuur van verschillende kanten aan de orde gesteld. “Dit onderwerp is voor de branche rechtsbijstandverzekeringen van groot belang. Wij zullen deze discussie met belangstelling volgen en hierin actief participeren”, aldus Arag.
Prognose
De rechtsbijstandmarkt blijft volgens Arag een aantrekkelijke groeimarkt binnen de verzekeringsbranche. De maatschappij verwacht op grond daarvan ook in de komende jaren een sterke premiegroei te kunnen realiseren. Een andere prognose is “dat het resultaat ook in 2006 zonder meer goed zal zijn”. De solvabiliteit zal op een ruim voldoende niveau worden gehouden.
Het personeelsbestand zal in 2006 beperkt groeien, onder meer door maatregelen om de efficiency te verhogen.

Reageer op dit artikel