nieuws

Premie-Direct biedt Internet-klant 10% bonus

Archief

De nieuwe virtuele tussenpersoon Premie-Direct biedt op zijn website 10% bonuspremie voor de klant ‘die weet wat hij wil’. Diezelfde klant moet dan wel heel goed de lettertjes op de website gelezen hebben.

De consument moet minimaal vijf jaar premie betalen, wil hij überhaupt voor een bonuspremie in aanmerking komen. Stopt hij de premiebetaling binnen deze periode, dan vervalt het recht op de bonus. Verder ontvangt hij alleen een bonus over het laagst betaalde premiebedrag binnen de premiebetalende periode. “Anders gezegd. U betaalt jaarlijks f 5.000 voor een looptijd van vijftien jaar. Maar stel dat u in die premiebetalende periode de f 5.000 één keer niet kunt opbrengen en maar f 2.500 betaalt, dan ontvangt u alleen een bonus over die f 2.500 voor de duur van de polis.”
Uitleg
Informatie verschaffen is niet de sterkste kant van deze tussenpersoon op Internet. In de uitleg over de verzekeringsproducten wordt nog niet gesproken over de veranderende wetgeving en de fiscale gevolgen voor de consument. Wel worden in het kort de drie boxen van het nieuwe belastingplan beschreven. Over de gevolgen voor de kapitaalverzekering wordt al helemaal niet gerept. En ook de Code Rendement en Risico wordt op de site niet vermeld.
Directeur Peter Sakkers van Tomorrow Internetservices, het bedrijf achter Premie-Direct, vindt dat hij al genoeg informatie op de website geplaatst heeft. “Wij proberen een e-commercebedrijf te zijn en hebben alleen die informatie geplaatst die wij zinvol achten. De Code Rendement en Risico wordt bijgesloten bij de polis. Als de consument meer informatie wil over het nieuwe belastingplan dan kan hij die informatie vinden op de site van de belastingdienst. Uiteraard kan hij ons ook bellen. Dat kost f 1,50 per minuut. Als hij de vraag via e-mail stelt, is het gratis”, zegt Sakkers, “want dat is Internet”.
Avéro
Op de site van Premie-Direct gaat het om producten op het gebied van Beleggen, Sparen, Lijfrentes, Hypotheken en Bedrijfssparen. Het risico is onder gebracht bij de Achmea-groep. Bij navraag blijkt dat Avéro te zijn.
In de berekeningsmodule wordt melding gemaakt van nog eens negentien verzekeraars die meedoen in de offerteberekening. Onduidelijk is welke eindkapitalen bij deze verzekeraars gelden. Alleen de hoogste en laagste bedragen worden genoemd. Volgens Sakkers is een jaar gewerkt aan het ontwikkelen van deze ‘rekenbox’. “Als er morgen een andere verzekeraar dan Avéro opbelt met een beter voorstel, dan ben ik morgen weg bij Avéro”, onderstreept Sakkers zijn onafhankelijkheid.
De website is ook onduidelijk over de kosten die Premie-Direct in rekening brengt. Sakkers zegt dat geen ‘extra’ kosten voor de verzekeringsproducten in rekening gebracht worden. “Maar”, herhaalt hij, “wij proberen een e-commerce bedrijf te zijn. Alles willen wij via dat medium laten verlopen.” Als de klant bijvoorbeeld zijn premievrije waarde wil opvragen, wordt hem twee uur in rekening gebracht. Voor een duplicaat van de polis worden 1,5 mensuren gerekend. Navraag bij Sakkers maakt duidelijk dat de klant voor één uur dan 200 euro moet betalen. Die drempel wordt dus wel erg hoog.

Reageer op dit artikel