nieuws

Prefire pleit voor meer preventie bij het brandgevaarlijke dakdekken

Archief

Het bedrijf Prefire Nederland, opgericht door een ex-brandweerman, maakt nu al jaren promotie voor het nemen van eenvoudige preventieve maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Tot nu toe kreeg hij weinig of geen respons van verzekeraars. “Het gaat om zo’n half miljard gulden brandschade per jaar. Daar liggen ze blijkbaar niet wakker van”, aldus directeur Ton Jansen.

Hij is er nog niet zo lang geleden zelf foto’s van gaan maken: bij Driessen, de fabriek in Limmen waar vliegtuiginterieurs gemaakt werden. Het gebouw brandde twee jaar geleden af. Oorzaak: dakdekwerkzaamheden. Op de betreffende foto’s is van de fabriek weinig meer te zien dan een hoop verwrongen staal en een enkele zwartgeblakerde stenen muur. Op een dak van een naburig pand is – als stille getuigen – nog een stapeltje asfaltrollen te zien.
“In Limmen hebben we het over f 75 miljoen directe schade. De fabriek stond bovendien midden in een woonwijk en kwam er tijdens de brand asbest vrij, zodat er vervolgens een grote schoonmaakactie op touw gezet moest worden om dat spul weer uit de tuintjes in de omgeving te verwijderen”, zegt Ton Jansen.
Geen beveiliging
Uit z’n hoofd noemt de ex-brandweerman vervolgens een heel rijtje van bedrijfspanden en zwembaden die in de afgelopen jaren als gevolg van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals dakdekken in rook zijn opgegaan. “Het klinkt ongeloofwaardig, maar wat veel verzekeraars zich niet realiseren, is dat je in zulke gevallen weinig hebt aan de branddetectie en -beveiliging die aan de binnenkant van het gebouw is gemonteerd. Branden als gevolg van dakdekken beginnen echter op het gebouw. Zo’n brand kan zich bovendien razendsnel verspreiden dankzij de zeer brandbare bitumen, vaak in combinatie met isolerende polystyreenkorrels, die zich op het dak bevinden.”
De oplossing die Prefire aandraagt voor dit ‘brandbare’ probleem is eenvoudig en voor de hand liggend: de werkzaamheden aan het dak moeten – na melding door het betrokken bedrijf aan de verzekeraar – uitgevoerd worden door dakdekkers waarvan in ieder geval één een diploma ‘brandwacht’ heeft. Bovendien moeten er voldoende blusmiddelen op het dak aanwezig zijn (“en dus niet beneden in het dakdekkersbusje achter een stapel asfaltrollen”, zegt Jansen, die goed op de hoogte is van de dagelijkse praktijk).
Indien er zéér brandgevaarlijke werkzaamheden uitgevoerd worden, of bij zware risico’s, stelt Prefire een complete brandweerwagen ter beschikking, die gedurende de werkzaamheden en nog enkele uren daarna aanwezig is bij het bedrijf waar het dak vernieuwd wordt.
Onder op de stapel
Er zijn maar weinig brandverzekeraars waar Prefire in de afgelopen jaren niet op de stoep heeft gestaan met bovengenoemde preventie-plannen. Desondanks zijn de plannen nooit in praktijk gebracht. “Brandpreventie ligt bij verzekeraars onder op de stapel. Ze kunnen blijkbaar meer verdienen met pensioenen en ziektekostenverzekeringen dan met brandpreventie. Men ligt niet wakker van een brandschade van een half miljard gulden per jaar”, zo luidt de bittere conclusie van Ton Jansen, die de werkzaamheden van zijn bedrijf om deze reden heeft moeten verbreden tot onder meer het opleiden van bedrijfshulpverleners in het kader van de nieuwe Arbowet.
Toch leek het er even op dat een verzekeringsconcern oor had voor de ideeën van Prefire. In de loop van 1995 had het bedrijf samen met de Achmea Groep vergevorderde plannen geformuleerd voor bovengenoemde preventiewerkzaamheden bij verzekerde bedrijven. Vervolgens werden deze plannen echter plotseling eenzijdig teruggedraaid. Jansen wil er liever niets over zeggen, omdat er momenteel op een procedure tegen Achmea wordt voorbereid. Daarnaast loopt er op dit moment bij wijze van proef een samenwerking tussen Prefire en ABN Amro Assurantiën, in de regio van Papendrecht.
Prefire Nederland is gevestigd aan De Overtoom 5, 3353 HC Papendrecht, telefoon 078-615.99.00/615.88.77.
Branden als gevolg van dakdekken beginnen bovenop het gebouw. Daar zitten over het algemeen geen blusmiddelen of branddetectie-apparatuur.
Ton Jansen: “Brandpreventie ligt bij verzekeraars onder op de stapel”.

Reageer op dit artikel