nieuws

Pouw vreest ondergang Exellent Benefits door opstelling Amev

Archief

“Assurantiekantoor Exellent Benefits (Almere) dreigt failliet te gaan doordat verzekeraar Amev zich niet aan de afspraken heeft gehouden.” Dit zegt Pancras Pouw, directeur van Exellent Benefits. Pouw is nog in gesprek met twee bedrijven die geïnteresseerd zijn in een overname van het assurantiekantoor, waardoor in ieder geval de werkgelegenheid van de 25 personeelsleden gewaarborgd zou zijn.

Pouw baseert zijn beschuldiging aan het adres van Amev op schriftelijke overeenkomsten tussen de verzekeraar en Exellent Benefits. “De overeenkomsten, afspraken, doelstellingen en intenties zijn in augustus 1998 verwoord in een samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door de wederzijdse statutaire directies.”
Exellent Benefits werd twee jaar geleden opgericht door Pouw in overleg met Amev. Het doel van de nieuwe onderneming was om verzekerden in collectief (pensioen)contract te benaderen. Hiertoe zou Exellent Benefits meer dan 10.000 werknemersadressen van Amev gaan bewerken op fee-basis. Door deze fee-constructie was het niet alleen mogelijk om voor de directe werkgeversklanten van Amev te werken, maar ook voor de via het Amev-intermediair aangebrachte werkgeversklanten.
“Voor Exellent Benefits was deze samenwerking op voorhand bedrijfstechnisch en bedrijfseconomisch interessant. De doelstelling een full-service organisatie op het gebied van employer services en employee benefits op te zetten per 1 januari 1999 werd daardoor financieel-technisch gezien een stuk eenvoudiger. Want door de afspraken over de beloning, f 200 per adres, was de noodzakelijke operationele cash tot het jaar 2000 verzekerd”, vertelt Pouw. Lening
“Amev heeft in de opstartfase geld geleend aan ons, een bedrag van f 600.000. Amev heeft ons over 1998 en 1999 schriftelijk de levering van minimaal 12.000 werknemersadressen toegezegd. Ondanks de persoonlijke inzet van een aantal Amev-directieleden, onder wie Jerphaas Campagne die nu bij ASR zit, hebben wij in totaal maar vijftig adressen te bewerken gehad. In totaal is over 1998 en 1999 van de te verwachten f 2 mln, maar f 600.000 betaald. Wij hebben toen in februari van dit jaar de hoofddirectie van Amev schriftelijk laten weten al onze verplichtingen jegens het Fortis-concern op te schorten tot het moment van de invulling van de financiële verplichtingen van Amev-zijde. Hierop is een gesprek gevolgd met directielid Peter van Solinge en zijn in maart schriftelijke schikkingsbevestigingen vanuit Amev-zijde gedaan. Deze zijn tot op de dag van vandaag niet nagekomen.”
Het schikkingsvoorstel kwam er op neer, dat Amev direct aan Exellent Benefits een schadeloosstelling van f 150.000 zou uitkeren; Amev een hernieuwde (proef)opdracht zou verstrekken van zeshonderd werknemersadressen, tegen de dan geldende fee van circa f 300 per adres; Amev de opties op aandelen (20%) in verband met de verstrekte lening van f 600.000 zou omzetten in daadwerkelijke participatie per september van dit jaar; Exellent Benefits inzage verstrekt in de boekhouding. “Hiermee konden we het verleden achter ons laten. Amev heeft de schikking echter niet uitgevoerd, waardoor een derde financier heeft afgehaakt en Exellent Benefits inmiddels een schuld heeft opgebouwd van f 2 mln”, vertelt Pouw. Reactie
Amev stelt in een reactie: “Amev was van plan zaken te doen met Exellent Benefits, omdat dit bedrijf ons toegang kon verschaffen tot collectieve contracten. Daartoe hebben wij aan Exellent Benefits grote leningen verstrekt. De rente op deze leningen is echter nooit betaald door Exellent Benefits. Bovendien konden zij ons uiteindelijk ook de toegang tot de collectieve contracten niet bieden.”
Ten aanzien van het schikkingsvoorstel zegt Amev-woordvoerster Annemarie Goede: “In maart 2000 zijn nieuwe afspraken gemaakt ter vervanging van bestaande afspraken. Daarbij is rekening gehouden met historische verplichtingen over en weer. Zowel Amev als Exellent Benefits waren het eens over deze hernieuwde afspraken. Dit betekent niet meer en niets minder dan dat beide partijen hun verplichtingen aan de hand van dit schikkingsvoorstel nakomen.” “Dat zij hun verplichtingen conform het laatste schikkingsvoorstel gaan nakomen is nieuw voor mij”, reageert Pouw verbaasd. “Wij hebben geen andere collectiviteiten, behalve dan onszelf, aangebracht bij Amev. Maar dat was ook niet overeengekomen. Dat Amev dat zo stelt, is een leugen. Via een directe opdracht van een intermediair hebben wij in 1999 wel f 50 mln ‘hard kapitaal’ bij Amev ondergebracht. Dat zij het niet-betalen van de rente opvoeren om hun verplichtingen niet na te hoeven komen, is op zijn minst flauw, zo niet een leugen. Zeker gezien het feit dat wij in april nog een brief van Amev hebben ontvangen waarin werd vermeld dat wij voor onbepaalde tijd tot haar atp-organisatie waren toegelaten.”

Reageer op dit artikel