nieuws

Postbank voert ‘dalrente’ in voor alle hypotheken

Archief

De Postbank heeft de hypotheekvoorwaarden uitgebreid. Onder meer is voor alle hypotheekvormen de ‘dalrente’ ingevoerd.

Het aanbieden van de ‘dalrente’ houdt in dat cliënten van de Postbank de laagste rente krijgen aangeboden in het tijdvak tussen de datum van offerte en die van het passeren van de hypotheekacte. Gelijktijdig is de offertetermijn verlengd tot 6,5 maand. Offertes die niet binnen de termijn van 3,5 maand na ontvangst van de aanvraag zijn gepasseerd, blijven automatisch nog eens 3 maanden geldig.
Hieraan zijn geen kosten verbonden tenzij de dagrente van gelijksoortige hypotheken op het moment van het passeren hoger is dan de dalrente. In dat geval zijn de verlengingskosten 0,25% van de hoofdsom per maand of een gedeelte daarvan. Kosten worden uitsluitend in rekening gebracht, indien de cliënt profiteert van een lagere hypotheekrente.
Verder zijn de verstrekkingsnormen van de Postbank gewijzigd: leningen tot 125% van de executiewaarde zijn mogelijk bij levenhypotheken (zowel met nieuwe als met bestaande polis), bij woningen gecombineerd met praktijkruimte, en op tweede woningen. Hypotheken tot 100% van de executiewaarde zijn mogelijk bij aflossingsvrije hypotheken, bij recreatiewoningen, bij huizen met deels zakelijk karakter (woon- en winkelpand) en bij éénverdieners met inkomen uit een tijdelijk dienstverband.
Overige wijzigingen zijn: de mogelijkheid tot het tussentijds aanpassen van de hypotheekrente, het voortzetten van de levensverzekering gekoppeld aan de spaarhypotheek na bereiken van de einddatum, en het ‘meenemen’ van de hypotheek naar het nieuwe huis.

Reageer op dit artikel