nieuws

Postbank richt vizier op leven

Archief

Postbank Verzekeringen richt het vizier voorlopig nog helemaal op levensverzekeringen. Zowel de levenportefeuille als het -resultaat vertoont een stijgende lijn. Dat kan van de schadetak nog niet gezegd worden.

Het premie-inkomen van Postbank Levensverzekeringen is vorig jaar verviervoudigd naar f 325,4 (81,6) mln, waarvan f 182,2 mln voor eigen rekening. De voornaamste reden voor de forse groei is de overname van de portefeuille spaarhypotheekpolissen en aan hypotheken verbonden risicoverzekeringen van Postbank NV. Die portefeuille – 140.000 polissen – was ondergebracht bij Alhermij, dat nu een deel herverzekert.
Naast die overname is volgens Postbank Leven ook de autonome groei verdubbeld. De verwachting is dat “die niet geringe groei dit jaar zal doorzetten”. Het jaarverslag spreekt van ruim 35.000 nieuwe polissen, met een brutopremiewaarde van f 45 mln (jaarlijks) en f 68 mln (ineens).
Het negatieve (technische) resultaat beperkte zich tot f -5,4 (-13,4) mln. Het nettoresultaat viel aanmerkelijk hoger uit dan het jaar daarvoor: f 15,1 (4,5) mln. Dit bedrag is aan de reserves toegevoegd. Het levenbedrijf van de Postbank had vorig jaar gemiddeld 46 medewerkers in dienst.
Schade
Ondanks de miljoenen rekeninghouders en vele verkooppunten is de Postbank niet al te ambitieus met zijn schadeverzekeringen. “We mikken op een geleidelijke groei en bieden producten die passen bij de Postbank en het direct-marketingconcept: zoals de Blue Travel Polis, bromfietsverzekeringen en het WoonZekerpakket”, aldus een woordvoerder van Postbank Schadeverzekering (gemiddeld 58 medewerkers).
Vorig jaar werd aan schadepremies bruto f 38,1 (29,7) mln geboekt, waarvan f 32,3 mln verdiend voor eigen rekening. Een hogere schadelast van f 23,0 (13,3) mln leidde tot een nog lager technische resultaat: f -9,1 (-6,1) mln. De afzonderlijke brancheresultaten kwamen uit op: ongevallen en ziekte f -5,4 (-4,5) mln, auto f -3,1 (-0,4) mln en brand f -0,6 (-1,2) mln. Het resultaat na belastingen van f -4,5 (-4,0) mln is ten laste gebracht van de reserves.

Reageer op dit artikel