nieuws

Postbank-reclame voor WinstVastPlan misleidend

Archief

De reclame-uitingen van de Postbank voor het WinstVastPlan zijn misleidend. Dat oordeel heeft de Reclame Code Commissie geveld, na een klacht van pensioenadviseur Rob Goedhart.

Bredanaar Goedhart klom in de pen na het lezen van een dagbladadvertentie voor de kapitaalverzekering en een wervende brochure. Zijn kritiek richtte zich op vijf punten. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft hem in vier kwesties in het gelijk gesteld.
Volgens de commissie maakt de Postbank in de reclame-uitingen onvoldoende duidelijk dat het WinstVastPlan geen spaar- of beleggingsregeling is maar een kapitaalverzekering. Ze valt met name over de aanhef ‘Nieuw: beleggen voor spaarders’. Het onvoldoende belichten van het karakter van het product is volgens de commissie misleidend, omdat er wezenlijk verschil is tussen vrijblijvende spaar- of beleggingsvormen en kapitaalverzekeringen.
De Postbank had zich tegen dit punt verweerd, door te stellen dat in de advertentie indicaties zijn gegeven die verwijzen naar het karakter van het product. Zo wordt in een ‘Let-op-tekstblokje’ gesproken over levensverzekering, moet de antwoordbon naar Postbank Verzekeringen worden gestuurd en is er ‘na onvangst van de polis (…) veertien dagen bedenktijd’. De RCC vindt dergelijke ‘indicaties’ onvoldoende.
Belastingvrij
Volgens de RCC stelt klager Goedhart terecht dat de fiscale argumentatie van de Postbank tekort schiet. Allereerst is de mededeling ‘Belastingvrije uitkering van maximaal f 536.000’ misleidend “omdat het hier, anders dan de tekst doet vermoeden, niet gaat om een belastingvrije uitkering per persoon maar voor twee gehuwde of samenwonende personen. Evenmin is duidelijk dat bij genoemd bedrag ervan uit is gegaan dat men niet al door middel van een andere kapitaalverzekering (bijvoorbeeld verbonden aan een hypotheek) profiteert van de vrijstelling.”
In de fiscale paragraaf ontbreekt tevens informatie over de (fiscale) gevolgen van het niet voldoen aan de premieverplichting gedurende vijftien of twintig jaar. Verder blijkt uit de uitingen niet dat er fiscale beperkingen zijn aan het tussentijds verhogen of verlagen van de premie.
De mededeling dat het WinstVastPlan in combinatie met een spaarloonregeling ‘dubbel belastingvoordeel’ oplevert, acht de commissie níet misleidend. “Hiermee wordt kennelijk beoogd te wijzen op het belastingvoordeel dat het WinstVastPlan tot gevolg kan hebben, nadat reeds is geprofiteerd van de fiscale voordelen van een spaarloonregeling.”
De Postbank heeft het advies gekregen voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
De Reclame Code Commissie stoorde zich onder meer aan de kreet ‘Nieuw: beleggen voor spaarders’.

Reageer op dit artikel