nieuws

Postbank lanceert lijfrenteverzekeringen

Archief

De Postbank heeft twee nieuwe lijfrenteverzekeringen geïntroduceerd.

De nieuwe producten zijn een afgeleide van het WinstVastPlan, een kapitaalverzekering met een relatief veilige beleggingsconstructie. Die beleggingsformule wordt ook gehanteerd bij de nieuwe WinstVastKoopsom en het WinstVastPensioen.
De premies – minimaal f 4.000 ineens respectievelijk minimaal f 100 per maand – worden voor 90% belegd in vastrentende deposito’s. De overige 10% van de gelden wordt gebruikt voor aankoop van call-opties op de AEX. Op die manier is 90% van de waarde gegarandeerd en kunnen de opties voor het extra rendement zorgen. Iedere maand wordt weer 90% van de waarde vastgeclickt; de waarde daalt nooit verder dan 90% van de hoogste click.
Beide producten zijn lijfrenteverzekeringen, zodat de premies – tot 2001 – vrij aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De Postbank zet voor de verkoop van de nieuwe WinstVast-producten diverse kanalen in, te weten telefoon, mail, Internet en de adviesbalies in tachtig grote postkantoren.

Reageer op dit artikel