nieuws

Postbank komt met spaar/leenproduct

Archief

De Postbank heeft het RendementKrediet op de markt gebracht, een product waarmee de consument kan lenen en beleggen.

Bij het RendementKrediet lost de consument maandelijks niets af, maar belegt in de beleggingsverzekering WinstVastPlan van de bank. Met de opgebouwde waarde wordt aan het einde van de looptijd het krediet afgelost. De looptijd is minimaal vijftien jaar.
Het WinstVastPlan belegt in een clickfonds: bij voldoende waardestijging wordt deze maandelijks vastgezet. De waarde van de beleggingen kan nooit minder worden dan 90% van de ingelegde dan wel hogere vastgezette waarde. Het overlijdensrisico is gedekt tot 90% van de opgebouwde poliswaarde. Mocht de uitkering ontoereikend zijn voor aflossing van het krediet wordt de rest kwijtgescholden, mits de lening langer dan zes maanden loopt.
De hoogte van de maandelijkse inleg wordt vastgesteld aan de hand van de kredietlimiet en is gebaseerd op een rendement van 5% per jaar, aldus de Postbank. De consument kan vrij opnemen en aflossen binnen deze kredietlimiet, die minimaal f 15.000 en maximaal f 50.000 kan bedragen. De eindleeftijd is 54 jaar.

Reageer op dit artikel