nieuws

Postbank introduceert eigen ‘beleggingsplan’

Archief

De Postbank heeft een kapitaalverzekering op de markt gebracht op basis van beleggingen in eigen beleggingsfondsen. ‘Postbank BeleggingsPlan’ is de naam.

De minimum inleg per maand is f 100.
Voor de belegging kan worden gekozen uit drie beleggingspakketten met uiteenlopend risicoprofiel.
Bij een inleg tussen f 1200 en f 3000 per jaar houdt de maatschappij per jaar f 120 op die inleg in, ter vergoeding van haar kosten. Bij grotere inleg is de inhouding steeds 4%. Daarnaast wordt van het bruto rendement 0,36% aan beheerskosten ingehouden door de maatschappij, aldus een toelichting van de Postbank.
Per jaar mag er één keer gratis in de belegging geswitched worden.
Wie na één jaar stopt, ontvangt 90% van de opgebouwde waarde. Bij eerder overlijden bedraagt de uitkering 90% van de waarde op dat moment.
De uitkering op de einddatum omvat de waarde van de belegging op dat moment plus een bonus van 2% over die waarde.
Voorbeelden
De Postbank zet in de consumentenfolder enige rekenvoorbeelden. Bij een inleg van f 100 per maand gedurende 15 jaar en een beleggingsrendement van 8% beloopt het eindbedrag f 29.437. Bij een inleg van / 300 per maand gedurende 20 jaar is de uitkering / 153.641.
De uitkering is belastingvrij, als aan de wettelijke voorwaarden (looptijd, bandbreedte voor de premie) is voldaan.

Reageer op dit artikel