nieuws

Postbank haalt meer uit verkoop van levenpolissen

Archief

De Postbank slaagt erin de mogelijkheden tot cross-selling onder spaarrekeninghouders steeds beter te benutten. Alleen al de verkoop van verzekeringen was vorig jaar goed voor een brutopremie van f 488 (406) mln.

Vooral de verkoop van levensverzekeringen nam met bijna 20% toe: van f 359 mln in 1996 naar f 427 mln vorig jaar. Het premievolume uit schadeverzekeringen groeide van f 47 mln in 1996 naar f 61 mln in 1997, onder meer door de afzet van doorlopende reispolissen (Blue Travel Polis). “Inmiddels zijn er 250.000 verstrekt. Hiermee is Postbank marktleider op het gebied van doorlopende reisverzekeringen”, aldus het jaarverslag van ING Groep.
ING-dochter RVS boekte vorig jaar een brutopremie van f 1,1 (1,1) mld. Van het eind 1997 geïntroduceerde beleggingsproduct Beursspaarplan zijn er volgens ING in een maand ruim drieduizend verkocht. Het zorgpakket voor 50-plussers is aan circa dertigduizend klanten aangeboden.
Een project met Turkse verzekeringsadviseurs loopt, aldus ING. Een Turkstalige reclamecampagne en een klantenservice voor Turkstalige consumenten moeten zorgen voor meer klandizie binnen deze bevolkingsgroep.
Kredieten
De hypotheekportefeuille van ING overschreed vorig jaar de grens van f 100 mld en finishte op f 102 (86) mld, waarvan f 41 (33) mld bij ING Bank die claimt een marktaandeel te hebben van 13% (12%). De Postbank was goed voor een portefeuille van f 27,7 mld, een groei van f 3,2 mld. Het marktaandeel van deze bank bedroeg 7%, aldus ING.
NN (inclusief RVS en Tiel Utrecht) had vorig jaar een portefeuille van f 22,6 (20,3) mld, mede door inbreng van de hypotheken van NNFD. De hypotheekportefeuille van Westland/Utrecht beliep f 14,6 (12,8) mld.
De portefeuille consumptief krediet van de Postbank groeide met f 0,3 mld naar f 3,5 mld. Het marktaandeel zou daarmee licht zijn toegenomen.
Sparen
Het aantal girorekeningen van de Postbank steeg naar 6,4 (6,3) miljoen. Het totale spaarobligo groeide met f 1,2 mld naar f 37,0 mld.
Het aantal deelnemers aan beleggingsfondsen van de Postbank nam vorig jaar toe tot 340.000 (307.000). Het belegde vermogen van deze fondsen, exclusief het Spaargroeifonds en het Spaardividendfonds steeg tot f 5,4 (4,5) mld. De groei werd veroorzaakt door het Postbank Nederlandfonds en met name het IT-fonds waarin binnen een maand f 500 mln werd belegd.

Reageer op dit artikel