nieuws

Postbank doet spaarloonklanten exclusieve lijfrente-aanbieding

Archief

De Postbank heeft deelnemers aan bedrijfsspaarloonregelingen die hun geld bij de Postbank parkeren, een op de spaarloonregeling aansluitende aanbieding in lijfrenteverzekering gedaan met het produkt ‘Postbank Privé Pensioen’.

De Postbank garandeert een hoog garantiekapitaal, dat naar verwachting nog zal worden verhoogd in verband met de rentestand tijdens de looptijd, schrijft de bank in de brochure voor deze klanten.
Bij eerder overlijden volgt geen uitkering. Er kan wel een aanvullende overlijdensrisicoverzekering gesloten worden die bij overlijden tijdens de looptijd van de lijfrenteverzekering de helft uitkeert van de som van de betaalde lijfrentepremies. De belastingvrije uitkering van de risicoverzekering is ongeveer gelijk aan het totale bedrag aan premies dat verzekerde netto (na aftrek van het belastingvoordeel) heeft betaald.
Voorbeeld
Een man van 35 jaar die elk jaar f 1541 aan premie betaalt tot zijn 60ste jaar, ontvangt op de einddatum gegarandeerd een kapitaal van f 62.229. Op basis van een prognose-rendement van 7,25% mag hij rekenen op f 88.753. De premie voor zijn overlijdensuitkering bedraagt f 60 per jaar of iets minder, afhankelijk van zijn exacte leeftijd en de looptijd.
Een vrouw van 35 ontvangt onder dezelfde voorwaarden gegarandeerd f 60.466 en op basis van 7,25% rendement f 86.239. De premie voor de overlijdensrisicoverzekering bedraagt f 20 per jaar of iets minder.

Reageer op dit artikel