nieuws

Postbank biedt Start- uitzendkrachten hypotheek

Archief

De Postbank stelt de 3.000 vaste medewerkers, de 6.000 gedetacheerde medewerkers en de 45.000 uitzendkrachten van Start Uitzendbureau in de gelegenheid een hypotheek met korting af te sluiten.

Start en de Postbank hebben vorige week daartoe een overeenkomst gesloten. Voorwaarde is dat de uitzendkracht minimaal vijfhonderd uur bij Start werkzaam is. Mocht de werknemer vast werk vinden of via een ander uitzendbureau een baan krijgen, dan komt de afgesloten hypotheek noch de korting daarop in gevaar.
De Postbank biedt sinds anderhalf jaar personen met een tijdelijke baan de mogelijkheid een hypotheek af te sluiten. Voorwaarde is dat het aangevraagde hypotheekbedrag kleiner of gelijk is aan 100% van de executiewaarde bij bestaande bouw, of 100% van de brochureprijs bij nieuwbouw. De waarde van de woning is dus onderpand. Voor personen die ten minste 60% van hun inkomen uit een vaste baan genereren, is een hypotheek mogelijk tot 125% van de executiewaarde bij een bestaande woning of 125% van de brochureprijs bij nieuwbouw.
Ongeveer een jaar geleden sloot Start met Nationale-Nederlanden, evenals de Postbank een werkmaatschappij van ING, collectieve contracten. Het betrof een pensioenregeling en een spaarloonregeling voor de gedetacheerde medewerkers van Start.
Met de overeenkomst met Start, een van de grootste Nederlandse uitzendbureaus, bereikt de Postbank voor het eerst in één klap een groot deel van de flexibele arbeidsmarkt. Postbank is in gesprek met andere uitzendbureaus, maar wil, gezien de premature fase van deze onderhandelingen, geen namen van de uitzendbureaus prijsgeven. “De tendens is dat steeds meer mensen op tijdelijke basis werk verrichten. Deze markt is nog groeiende, dus interessant voor ons”, aldus een woordvoerder van de Postbank.

Reageer op dit artikel