nieuws

Portugese verzekeraar wil activiteiten uitbreiden

Archief

De Portugese verzekeraar Companhia de Seguros Império in Amsterdam werkt hard aan de uitbreiding van haar activiteiten. Deze Nederlandse vestiging rekent tot haar doelgroep zo’n 9.000 Portugezen en tienduizenden Portugees sprekenden in ons land, onder wie vooral Brazilianen en Kaapverdianen.

De maatschappij is een bijkantoor van de Portugese verzekeraar in Lissabon en wordt hier in ons land wettelijk vertegenwoordigd door J.J. Debrot, voorheen werkzaam voor herverzekeraar NRG. Het Nederlandse filiaal (5 medewerkers) is gevestigd in het World Trade Center in de hoofdstad.
De activiteiten van de verzekeraar beperken zich nog tot het sluiten van brand- en transportverzekeringen voor bedrijven, die in volmacht worden aangeboden door Moes & Caviet, en het herverzekeren van risico’s van schadeverzekeraar Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd, onderdeel van Moes & Caviet.
Produktenlijn
Met het oog op deze particulieren wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een produktenlijn voor huishoudelijke risico’s (opstal, inboedel, avp, ongevallen), exclusief auto en ziektekosten.
Op levengebied wil de Imperio komen met tijdelijke risicoverzekeringen, begrafenisverzekeringen, en repatriëringsverzekeringen. “Natuurlijk moet onze doelgroep financieel in staat worden gesteld om bij overlijden van familieleden de lichamen te repatriëren naar hun vaderland om daar te worden begraven”, aldus Debrot. Het premie-inkomen van de maatschappij bedroeg over 1994 nul. Dit jaar zijn inmiddels enkele contracten met bedrijven gesloten.

Reageer op dit artikel