nieuws

Portefeuille van technisch verzekeraar Albingia te koop

Archief

De Nederlandse portefeuille van de in technische verzekeringen gespecialiseerde maatschappij Albingia is door de nieuwe eigenaar, AXA Colonia, te koop gesteld. De portefeuille heeft een premie-inkomen van circa f 20 mln, waarvan f 1,5 mln uit brandverzekeringen.

Albingia zetelt in Hamburg en was oorspronkelijk een dochter van de Britse Guardian Royal Exchange (GRE). Nadat deze groep in het afgelopen voorjaar was overgenomen door het AXA-concern, zijn de aandelen van Albingia overgedragen aan AXA Colonia.
Het Keulse bedrijf heeft de zaken op een rijtje gezet en kwam tot het besluit om alle buitenlandse dochters van Albingia nog dit jaar te verkopen. Die dochters zijn gevestigd in Spanje, Frankrijk, België en Nederland (Amsterdam, acht medewerkers).
Toen de mogelijke overname van GRE eind 1998 ging spelen, verkeerde wettelijk vertegenwoordiger voor Albingia in Nederland, Gerard Wichers, al in de aanloop naar vervroegde uittreding bij het bereiken van de 61-jarige leeftijd. Hangende de situatie werd het beraad over zijn opvolging op de langere baan geschoven.
Dagelijkse leiding
Mede doordat er nu in zekere zin (portefeuilleverkoop) duidelijkheid over de toekomst van Albingia in Nederland is ontstaan, maakt Wichers sinds begin deze maand – drie maanden later dan in de bedoeling lag – alsnog gebruik van de vut-regeling. Sindsdien is de dagelijkse leiding in handen van de dames Karola Grösch (financiën en algemene zaken), die sinds 1988 bij Albingia werkt, en Ina Swiebel-van der Horst (algehele acceptatie en schade), die er drie jaar geleden in dienst trad.
Wichers blijft evenwel wettelijk vertegenwoordiger en in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor de Albingia-organisatie in Nederland. Hij zal daardoor gemiddeld één tot anderhalve dag per week aan het bedrijf spenderen en dan met name betrokken zijn bij de verkoop van de portefeuille, die door AXA Colonia in handen van een investment-broker is gegeven.
De afscheidsreceptie van Wichers is geagendeerd voor vrijdag 3 september.
Gerard Wichers tussen de vrouwen die voorlopig de dagelijkse leiding gaan voeren: Ina Swiebel-van der Horst (links) en Karola Grösch.

Reageer op dit artikel