nieuws

Portefeuille van SAS (slagers) onder dak bij De Amersfoortse

Archief

De Amersfoortse (Fortis) heeft bij de aanvang van dit jaar de onderlinge waarborgmaatschappij SAS (slagerijbranche) overgenomen. De slagers wilden onder meer van de onderlinge af, omdat zij niet tevreden waren over de betrokkenheid van uitvoerder Interpolis.

Het gaat bij de eind 1993 opgerichte onderlinge om een portefeuille van verzuim- en WAO-gatverzekeringen. Over boekjaar 2005 werden door SAS geen cijfers verstrekt aan De Nederlandsche Bank noch aan de Kamer van Koophandel. De Amersfoortse geeft nu evenmin cijfers over de omvang van de onderlinge prijs.
In 2004 bedroeg de premieomzet nog _ 10,5 mln en werd er een winst van _ 3,3 mln geboekt. De voorafgaande jaren waren met een klein verlies afgesloten. In 2002 beliep het premie-inkomen nog circa _ 15 mln.
Geen steun
Het liep al langere tijd niet lekker tussen de administratieve beheerder van SAS, Interpolis, en de Stichting Aanvullingsfonds Slagersbedrijf I (SAS I). In genoemde stichting zijn de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond vertegenwoordigd.
Op de website van de KNS staat: “De Stichting heeft in 1996 met de onderlinge een verzekeringsovereenkomst gesloten waarbij de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgever is verzekerd. Het is juist deze constructie die het afgelopen jaar in gesprekken met de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) ter discussie heeft gestaan. In deze discussie heeft het vaak ontbroken aan steun van de uitvoerder Interpolis. Voeg daarbij de alsmaar stijgende administratiekosten dan geeft dat de argumenten die ertoe hebben geleid dat de Stichting de verzekeringsovereenkomst met de onderlinge heeft opgezegd. Ook administratieovereenkomsten met Interpolis zijn opgezegd.”
Op grond hiervan zijn particuliere verzekeraars uitgenodigd aanbiedingen te doen. Deze hebben geleid tot een verzekeringsovereenkomst met De Amersfoortse ingaande 1 januari 2007.

Reageer op dit artikel