nieuws

Portefeuille-overdrachten naar Reaal Overlijdenszorg

Archief

De uitvaartportefeuilles van NOG en Reaal worden momenteel overgedragen aan Reaal Overlijdenszorgverzekering. De overdracht behelst 314.000 polissen.

Reaal Overlijdenszorg is een voortzetting van PC 171 en binnen het SNS Reaal-concern speciaal opgezet voor de verkoop van natura-uitvaartverzekeringen. De huidige portefeuille is 40.000 verzekeringen groot, goed voor f 12 mln aan jaarpremie.
Daar komen nu 260.000 polissen van Reaal bij (f 25 mln jaarpremie) en 54.000 polissen van NOG (f 8 mln jaarpremie). Later dit jaar volgt nog de overdracht van de uitvaartportefeuille van Hooge Huys: naar schatting 150.000 polissen en f 15 mln jaarpremie. De verzekerde kapitalen van beide portefeuilles zijn respectievelijk f 1.093 mln en f 350 mln.
Tweede plaats
Met een premie-inkomen van zo’n f 60 mln wordt het in Utrecht gevestigde Reaal Overlijdenszorg de derde natura-uitvaartverzekeraar van ons land, achter Dela en Monuta en ongeveer gelijk aan Aegon (f 58,4 mln in 1999 via NVG, Axent en LPU) en de nieuwe fusiecombinatie Nuva/AVVL (f 57,7 mln in 1999). Reaal heeft de ambitie om Monuta (f 74 mln in 1999) binnen afzienbare tijd te gaan passeren, onder meer via overname van portefeuilles.
Reaal Overlijdenszorg wil zijn producten voornamelijk via het intermediair gaan verkopen. Andere afzetkanalen zijn direct-mail en de bankorganisatie van SNS, waarin Reaals loondienstadviseurs zijn opgegaan. Alleen Hooge Huys blijft onder eigen label uitvaartverzekeringen verkopen en blijft tevens de administratie voeren. Reaal Overlijdenszorg wordt wel de risicodrager van die polissen.
Het verzekeringsproduct van Reaal Overlijdenszorg dekt standaard f 17.500, waarvan f 10.000 voor de uitvaart en f 7.500 voor voor- en nazorg. Met deze budgetten kan geschoven. Het verzekerde bedrag dat niet aan diensten wordt verbruikt, wordt uitgekeerd.

Reageer op dit artikel