nieuws

Portefeuille LAR Rechtsbijstand groeit

Archief

De portefeuille van LAR is in 1995 met 18% gegroeid tot ruim tien miljoen gulden. LAR, de oudste gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar van Nederland, behaalde een netto winst van f 908.000.

Het aantal schademeldingen bij het van oorsprong Belgische LAR steeg relatief minder sterk dan in voorgaande jaren. Daarbij daalden de gemiddelde behandelingskosten. Toch groeide de portfeuille met 18% van f 8,5 mln in 1994 naar f 10,1 mln vorig jaar. Het resultaat voor belastingen kwam uit op f 937.000; de netto winst was iets lager: f 908.000.
Polisadministratie
Een vergelijking met 1994 is hier nauwelijks mogelijk, omdat LAR toen een omvangrijke reorganisatie doorvoerde. Die reorganisatie is inmiddels achter de rug bij de nu 43 medewerkers tellende verzekeraar. Maar in 1996 gaat LAR, met het oog op de groeiende rechtsbijstandmarkt, wederom een eigen polis-administratie voeren.
Die polis-administratie verloopt momenteel nog via gevolmachtigde agenten. Hierdoor kon het intermediair geen rechtstreeks agentschap openen bij LAR. Vanaf 1 mei is dat weer wel mogelijk. LAR Rechtsbijstand 1995 1994 (in f mln) omzet 10,1 8,5 bruto premies 9,6 8,1 kosten rechtshulp 2,3 1,8 provisies 3,4 2,9 bedrijfskosten 3,2 3,2 resultaat voor bel. 0,9 0,3* netto winst 0,9 0,3* * inclusief buitengewone reorganisatiekosten

Reageer op dit artikel