nieuws

Portefeuilebeheer moet resultaat Nieuwe Hollandse Lloyd verbeteren

Archief

Onder meer door een adequaat portefeuillebeheer wil Nieuwe Hollandse Lloyd betere resultaten behalen in het schadebedrijf. Vooral het volmachtbedrijf, goed voor eenderde van de produktie, krijgt zeer grote aandacht, aldus de maatschappij.

Alleen een forse stijging van het brancheresultaat ziekte (aov) en ongevallen heeft het schadebedrijf van Nieuwe Hollandse Lloyd vorig jaar uit de ‘rode’ cijfers kunnen houden.
Desondanks is in alle andere schadebranches verlies geleden, en met name de branches motorrijtuigen (f -5,0 mln) en brand (f -1,3 mln) blijven het ‘zorgenkindje’ van Nieuwe Hollandse Lloyd.
“Er is een eerste aanzet gegeven om onze schade-portefeuilles tot een hoger rendementsniveau te brengen. Wij willen niet slechts door premie-verhogingen een beter rendement behalen, maar menen ook dat een alert portefeuillebeheer daaraan een belangrijke bijdrage levert”, aldus de maatschappij.
Nieuw systeem
Nog dit jaar worden bij Nieuwe Hollandse Lloyd voorbereidingen getroffen voor de overgang naar geautomatiseerde systemen die door het Duitse moederbedrijf Victoria worden ontwikkeld ten behoeve van de buitenlandse dochterbedrijven. In Portugal zijn deze systemen al deels operationeel. Oostenrijk bevindt zich in een proeffase, de andere landen waaronder Nederland (eind 1997) volgen later. De slagvaardigheid en de kwaliteit van de dienstverlening zullen erdoor worden vergroot, benadrukt Westerbeek het nut van de f 20 mln vergende investering onder de naam ‘Europlatform’.
De systemen kennen een gemeenschappelijke basisvorm, en worden vervolgens gecompleteerd aan de hand van de lokale behoefte. De nieuwe systemen vragen een totaal andere werkwijze van het personeel, dat mede daardoor voor forse inspanningen komt te staan. “In de komende tijd moeten we ook hier grote klussen leveren”, aldus algemeen directeur Westerbeek.
Stijging premievolume
De omzet van Nieuwe Hollandse Lloyd nam vorig jaar toe tot f 224 mln, een stijging van bijna 6%. Het bruto premievolume steeg tot f 191,8 (183,2) mln.
Via de 35 volmachten kwam f 63,5 (62,1) mln binnen. De eigen tekening groeide naar f 128,3 (121,1) mln.
Het premie-inkomen ziekte en ongevallen nam af door het wegvallen van een slecht verlopend collectief ongevallencontract van f 1 mln premie per jaar. Dit contract was in volmacht ondergebracht.
De premies levensverzekering namen toe tot f 34,3 (29,5) mln, waarvan f 9,8 (6,4) mln aan koopsommen. Het grootste deel van het premievolume is afkomstig van traditionele produkten. Voor rekening van unit-linked verzekeringen komt f 6,2 (4,0) mln premie en voor spaarkasprodukten f 1,2 (1,3) mln premie. Nieuwe Hollandse Lloyd 1995 1994 (in / mln) omzet 223,9 212,0 w.v. premie-inkomen 191,8 183,2 bedrijfskosten 46,1 46,4 netto resultaat 1,9 -0,5 schadeverzekeringen premie-inkomen 157,4 153,7 w.v. ziekte en ongevallen 34,2 35,8 motorrijtuigen 58,3 55,0 brand 34,4 33,4 transport 16,4 15,3 overige varia 14,2 14,2 technisch resultaat 0,8 -0,9 w.v. ziekte en ongevallen 7,7 4,6 motorrijtuigen -5,0 -4,9 brand -1,3 -0,2 transport -0,4 0,1 overige varia -0,1 -0,7 levensverzekeringen premie-inkomen 34,3 29,5 w.v. periodiek 24,6 23,2 technisch resultaat 0,3 -0,5 medewerkers 217 221

Reageer op dit artikel