nieuws

POR installeert eigen Euroconversiecommissie

Archief

Het Permanent Orgaan van Overleg (POR) heeft een Euroconversiecommissie in het leven geroepen. De commissie moet de problemen inventariseren die zich kunnen voordoen bij conversie van guldens in euro’s.

Om de conversie van bestanden goed te laten verlopen, stelt de commissie richtlijnen op, waarbij zij de adviezen opvolgt van de Verbondswerkgroep en de overheid. De richtlijnen worden medio dit jaar bekend gemaakt. Uitgangspunt is dat de communicatie over contracten tot 1 januari 2002 in guldens gebeurt, en na die datum in euro’s.
De Euroconversiecommissie bestaat uit tien leden, onder wie voorzitter Stef van Almkerk (Anva). de overige leden zijn afgevaardigd door het Verbond, de VNAB en de tussenpersonenorganisaties NVA, NBvA en NVGA.

Reageer op dit artikel