nieuws

Pool van vijf verzekeraars voor dekking WAO-gat in metaalnijverheid

Archief

Vijf verzekeraars – Aegon, Amersfoortse, Centraal Beheer, Goudse Verzekeringen en Nationale-Nederlanden – hebben samen een pool gevormd om het WAO-gat in de bedrijfstak metaalnijverheid (‘kleinmetaal’) te dekken.

Elk van de maatschappijen neemt een zelfde deel voor haar rekening. De Amersfoortse zal als penvoerder de polisopmaak doen en de administratie. De offertes en het klantenbeheer worden verzorgd door iedere poolpartner afzonderlijk, aldus de Amersfoortse.
De bedrijfstak metaalnijverheid omvat circa 30.000 werkgevers en 300.000 werknemers.
Ontsnappingsclausule
Dit voorjaar heeft het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid voor de bedrijfstak de NV Schadeverzekering Metaalnijverheid opgericht om het WAO-gat te dichten. De werkgevers in de bedrijfstak zijn verplicht het risico bij deze maatschappij te verzekeren, maar op verzoek van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er in de betrokken cao een ontsnappingsclausule ingebouwd. Er is nu voor werkgevers een mogelijkheid om aan deze gedwongen winkelnering te ontkomen doordat de verplichte verzekering per 1 januari 1995 kan worden opgezegd, aldus de Amersfoortse. De alternatieve verzekering moet wel minstens dezelfde kwaliteit hebben als de collectieve regeling en mag niet duurder zijn.
Volgens de Amersfoortse zal het alternatief van de pool de vergelijking met de huidige verzekering qua prijs en voorwaarden vaak glansrijk kunnen doorstaan.
Voor het bewerken van deze markt rest ons weinig tijd, schrijft de maatschappij aan het intermediair. “De verzekering bij Schadeverzekering Metaalnijverheid dient namelijk vóór 1 oktober 1994 door iedere werknemer afzonderlijk te worden opgezegd”.
Acceptatie
Acceptatie voor de verzekering van de pool vindt plaats zonder individuele medische selectie. Volstaan kan worden met een validiteitsverklaring die door de werkgever wordt ingevuld. Werknemers die vóór 1 januari 1995 arbeidsongeschikt zijn geworden, blijven in de uitloopregeling bij de huidige verzekeraar.
Voorwaarde voor deze soepele acceptatiewijze bij de poolpartners is, dat minstens 50% van het totale werknemersbestand per werkgever aan de verzekering deelneemt.
Bij de premiestelling zal de historie van het ziekteverzuim en de instroom van WAO-ers een belangrijke rol spelen (experience rating). Hiernaar wordt in het formulier voor de offerte-aanvraag dan ook gevraagd.
Een uiterst interessante aanvulling op de polisvoorwaarden is volgens de Amersfoortse de indexering van de uitkering. De indexering wordt gefinancierd uit de overrente op de schadereserve. Door de clustering in pool-verband kon deze belangrijke voorwaarde worden verkregen, juist ook voor de vele kleinere werkgevers in deze bedrijfstak.

Reageer op dit artikel