nieuws

Politiek heeft veel kritiek op ontwerp rampenverzekering

Archief

De grote politieke partijen hebben veel kritiek op het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met het Verbond van Verzekeraars over de vergoeding van schade door natuurrampen. De manier waarop het rampenfonds gevuld wordt, vinden de partijen D66, CDA en PvdA niet juist.

Met name D66 en het CDA hebben grote problemen met het feit dat de opstal/inboedel-polishouders opdraaien voor de kosten. Het CDA-kamerlid M. Smits noemt de fondsvorming “Een merkwaardige vorm van solidariteit, die niet strookt met de verzekeringsgedachte”.
D66 liet al direct na het bekend worden van het akkoord blijken dat wat haar betreft de overheid het overgrote deel van het fonds zou moeten vullen uit belastinginkomsten, omdat het een collectief risico betreft.
Ook de PvdA laat weten, bij monde van het kamerlid mevrouw T. Witteveen, weinig te voelen voor een verplichte toeslag op de woonverzekeringen. Volgens Witteveen zou iedereen die daar behoefte aan heeft zich vrijwillig moeten kunnen verzekeren. “Ik heb begrepen dat zoiets heel goed mogelijk is bij Lloyds”, aldus Witteveen.
VVD-kamerlid J. van Rey reageert verbaasd als hij het commentaar van de andere partijen hoort: “Die kamerleden wonen waarschijnlijk niet in één van de recentelijk getroffen gebieden”. Volgens van Rey moet de rampenverzekering er in z’n huidige vorm komen. Vrijwillige verzekeringen tegen het overstromings- en aardbevingsrisico zouden volgens hem onbetaalbaar worden.
Binnenkort volgt nader overleg met de minister van financiën over de kritiek die de partijen op het rampenfonds hebben. Het kabinet wil nog dit voorjaar het fonds in een wetsvoorstel aan de Raad van State aanbieden.
Open eindjes
De brandverzekeraars hebben tijdens een vergadering van de afdeling Brand van het Verbond redelijk positief gereageerd op het akkoord met het kabinet. “Ze hebben gezegd dat ze er mee kunnen leven. Men had nog wel wat vragen over de ‘open eindjes’. Zo is het bijvoorbeeld nog niet tot op de komma duidelijk wat wel, en wat niet gedekt is. Er zijn nog geen polisvoorwaarden”, aldus verbondswoordvoerster W. van Wensem.
De verbondsleden zullen zich tijdens de algemene ledenvergadering van 15 juni a.s. nader op het ramenfonds beraden.

Reageer op dit artikel