nieuws

Politiek handhaaft no-claim in 2007

Archief

Tijdens de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota heeft de Tweede Kamer er voor gekozen de no-claim voor 2007 te handhaven. Dit ondanks dat Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, een handreiking deed tijdens een relatiemiddag van de koepelorganisatie.

Wiegel liet weten dat de zorgverzekeraars nog makkelijk hun polissen konden aanpassen, mits voor 10 oktober bekend was wat de politiek zou doen. Hij gaf wel aan dat het niet mogelijk is om al in 2007 een alternatief voor de no-claimregeling in te voeren. “Die tijd is te kort.”
Dat is dan ook precies de reden dat de regeling komend jaar nog niet wordt afgeschaft. Het kabinet heeft beloofd snel met een nota te komen waarin alternatieven voor de no-claim worden uitgewerkt.
FNV
FNV-voorzitter Agnes Jongerius waarschuwde op dezelfde relatiemiddag dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Zij vreest dat de zorgkosten sneller stijgen dan de inkomens groeien. Volgens haar houdt de politiek het niet vol de stijgende kosten te compenseren voor lagere inkomens via de zorgtoeslag. Reden om voor te stellen de nominale premie te bevriezen op het huidige niveau. De stijgende kosten worden dan opgevangen via de inkomensafhankelijke bijdrage.
VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes zei blij te zijn met de zorverzekering, maar minder blij met het feit dat de werkgevers altijd 50% moeten betalen. “Bij elke verhoging betalen wij dus automatisch 50% mee. Het kan dan niet zo zijn dat wij niet mogen meebeslissen”, aldus Wientjes. Hij bood nog maar eens aan de premie te bruteren en het op de CAO-tafel te leggen. Verder was hij het eens met Jongerius en Wiegel dat er vooral rust nodig is.

Reageer op dit artikel