nieuws

Politiegegevens

Archief

Volgend jaar wordt de nieuwe Wet Politiegegevens van kracht, waarin de mogelijkheden voor het verstrekken van politiegegevens aan derden zijn verruimd

Vooruitlopend hierop starten het Verbond van Verzekeraars, het Nederlands Politie Instituut, het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkgeversorganisatieVNO-NCW een proef om nauwer samen te werken bij criminaliteits- en fraudebeheersing. Het initiatief vloeit voort uit het Actieplan Veilig Ondernemen en het Deltaplan aanpak fraude bij schadeverzekeringen.

Reageer op dit artikel