nieuws

Polismanager ziet levenslicht Het nieuwe bedrijf Polisinzicht (Nuenen)

Archief

komt begin mei met de software-applicatie Polismanager

Hiermee kan de tussenpersoon de polissen die hij in zijn administratiepakket beheert, online en beveiligd in zijn eigen huisstijl presenteren aan zijn klanten. Consumenten kunnen niet alleen hun polissen inzien, maar ook mutaties en correcties doorgeven. “Verzekeraars maken het al wel mogelijk om via de tussenpersoon de consument inzage te geven in zijn lopende polis. Met polismanager kan onafhankelijk bij welke maatschappij de polis loopt, deze ingekeken worden door de klant. Daarnaast is de applicatie te koppelen aan elk gangbaar assurantiepakket”, zegt directeur Dens van Laarhoven. “De consument krijgt een inlogcode en een wachtwoord en kan op die manier al zijn polissen inzien en muteren.” Polismanager draait op een externe computer en niet bij de tussenpersoon in huis. “Hierdoor zijn investeringen in hardware niet nodig. Een pc met internetverbinding is voldoende”, aldus Van Laarhoven. “Het uiteindelijke doel is dat de tussenpersoon zijn administratiepakket commercieel gaat aanwenden.” Kosten De kosten voor het gebruik van Polismanager zijn gerelateerd aan het aantal gelijktijdige (mogelijke) gebruikers van de database. Daarnaast betaalt de tussenpersoon opstartkosten, een percentage voor het gebruiksrecht en voor geleverde diensten, zoals netwerkbeheer. Een tabel met gegevens over de kosten staat op www.polisinzicht.nl. De applicatie kent drie varianten: Basis, Basis Plus en Custom. Commercieel De applicatie geeft niet alleen de consument inzicht in zijn polissen, maar ook de tussenpersoon zelf. Door te selecteren op extra klantinformatie kunnen klanten gericht benaderd worden. Volgens Van Laarhoven kunnen hierdoor ook de kosten voor het verzorgen van mailings omlaag. Verder is de online informatie uit het assurantiepakket uit te breiden met informatie uit andere administratieve systemen, bijvoorbeeld hypothekeninformatie, hypotheekaktes, salarisadministratie et cetera. Polisinzicht is sinds dit jaar actief. Eigenaren zijn Dens van Laarhoven en Serge van Isterdael. Van Laarhoven is werkzaam geweest bij banken en bij het internetbedrijf Gainz. Dit laatste bedrijf deed onder meer zaken met Infa en Aras P&O. Het bedrijf is failliet gegaan.

Reageer op dit artikel