nieuws

Polisadvies scoort met digitale polismap

Archief

Polisadvies profileert zich als de eerste echte online assurantie-adviseur. De tussenpersoon als informatiebank. In een persoonlijke map kunnen klanten al hun verzekeringspolissen onderbrengen, ook als ze niet bij Polisadvies zijn gesloten.Zo willen surfende klanten het graag zien. Jammer dat voor het sluiten van nieuwe verzekeringen de telefoon moet worden gepakt.

door Peter van den Hurk en Joost Steins Bisschop
Op de homepage van Polisadvies meteen een blikvanger: met een gratis aansprakelijkheidsverzekering (avp) voor de eerste vijfduizend aanmelders doet Polisadvies haar best om ons over de streep te trekken. “Heeft u al een aansprakelijkheidspolis, dan kunnen wij deze voor u opzeggen.” Tja, zo gaat dat in deze branche.
echte online assurantie-adviseur’ is. Dat belooft wat, zeker als we de slogan ‘met één klik alle verzekeringen onder de loep’ lezen.
basis van een aantal persoonlijke gegevens een globaal advies welke verzekeringen voor ons minimaal van toepassing zouden kunnen zijn. Een keurig overzicht dat de indruk wekt voor ons te zijn geschreven, opgedeeld in de rubrieken ‘Aansprakelijkheid’, ‘Wonen’, ‘Verkeer’, ‘Gezondheid’, ‘Recreatie’, ‘Rechtsbijstand’ en ‘Leven&Pensioen’. Een goed begin. Het is zo simpel, het gebeurt zo weinig.
u ons verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in het kader van onze dienstverlening als assurantie-intermediair. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt”. Niet helemaal geruststellend, vinden we. Hoe breed is hier het kader van dienstverlening? Maar we schenken Polisadvies het voordeel van de twijfel.
optimaal kunnen profiteren van de zogenaamde retourprovisie: “Polisadvies.nl werkt uitsluitend via het internet en de telefoon. Daardoor kunnen wij onze kosten laag houden en een deel van de provisie die wij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen, aan u terug geven.” Een reden temeer om toch serieus te blijven hangen. Later zal blijken dat er openheid hierover wordt betracht.
Polisorganizer
Met de ‘Polisorganizer’ krijgen we een handig, vanaf elke plek toegankelijk overzicht van onze verzekeringen. Dit begint er echt op te lijken, we worden enthousiast. “Kunt u uw weg nog vinden in de map of doos met de veelal verouderde polisbladen, aanhangsels en correspondentie?” Nee, wij ook niet, en daarom zijn we hier blij mee. We kunnen ook meerder profielen ingeven (wijzelf, ons bedrijf, onze vereniging), waarbij de overzichten als in een map met tabbladen worden gepresenteerd: helder en overzichtelijk.
lijst toevoegen of onze klantgegevens wijzigen. Bij iedere regel van een bestaande polis kunnen we aangeven of we willen dat Polisadvies naar een aantrekkelijk alternatief moet zoeken of niet. Een toegevoegd profiel geheel verwijderen blijkt echter onmogelijk, en dat is weer jammer: we willen toch echt graag baas blijven over onze eigen gegevens.
mogelijke verzekeringen die we tijdens ons risicovolle bestaan op deze aardkloot (en ook voor daarna) kunnen afsluiten. ‘Enne, wat kost dat dan?’ komen we hier ook te weten, want we krijgen (in de meeste gevallen tenminste) een indicatie van de aan onze verzekeringen verbonden premies. Geen premieberekeningen. Ook de ons gegunde korting in de vorm van retourprovisie wordt vermeld. Prima! Zo zien we het graag.
verwijst ons per e-mail of telefoon naar de ‘Manager Klantenservice’.
Actueel’. Dat mag van ons wat uitgebreider. Hebben we tenminste weer een reden meer om een vriend via Mail a friend van de website van Polisadvies op de hoogte te brengen.
Informatiebank
Polisadvies.nl is een website waar serieus nagedacht is over wat we als klant zouden willen zien op het internet wanneer het gaat over verzekeringen. Handige overzichten, een digitale polismap: we vinden het allemaal terug. De tussenpersoon als informatiebank.
je op wat je thans hebt lopen, en vervolgens zullen wel ‘echte mensen’ aan de slag gaan, geholpen door de bekende vergelijkingssoftware (bijvoorbeeld van Rolls), om te kijken of er een beter alternatief beschikbaar is. Voor nieuw af te sluiten verzekeringen ben je veroordeeld tot de telefoon (0800).
deze site. Van de banners moeten ze het niet hebben, de gemelde onafhankelijkheid wordt geen geweld aangedaan.
gedeelte van de retourprovisie. Maar de belangrijkste bron van inkomsten zullen komen uit de opbouw van de database van de klanten. Hierin zal een schat aan waardevolle informatie terecht komen, er van uitgaande dat de invoer van de internetters betrouwbaar is. En wat te denken van de mogelijkheid van ‘kopersbundeling’ die gaat ontstaan? Als je honderd klanten met een dikke lijfrente vertegenwoordigt, ook al zijn deze niet bij jou afgesloten, ben je een aantrekkelijke gesprekspartner voor de verzekeraars.
bekleden, een status als gevolmachtigde lijkt eerder in het verschiet te liggen.
een nieuwe toetreder, met klaarblijkelijk kennis van zaken. En vertrouwen dwing je ook af door helder te zijn in je rapportage, en dat zijn ze.
zelf kunnen wijzigen. Een liquiditeitsprognose van de portefeuille (wanneer moet ik wat betalen) zou handig zijn. Ook willen we kunnen uitloggen.
Peter van den Hurk en Joost Steins Bisschop zijn werkzaam bij SPC Group in ‘s-Hertogenbosch.
www.polisadvies.nl
Plussen en minnen
+ Prima aanzet tot persoonlijk ‘gereedschap’ voor bijhouden verzekeringsgegevens.
+ Formulieren worden met reeds aangemelde gegevens gevuld.
+ Ook gegevens van andere verzekeringsmaatschappijen kunnen we kwijt.
– Voor nieuw af te sluiten verzekeringen: de telefoon.
– Navigatie kan beter; er is geen homepage button, noch een ‘terug-naar-boven’.
– Geheel verwijderen van een eerder ingevoerd profiel is niet mogelijk.
– De site gedraagt zich niet altijd even goed onder Netscape

Reageer op dit artikel