nieuws

Polis voor ontwerpaansprakelijkheid voor middelgrote aannemers bij

Archief

Aon

Aon Nederland heeft de ‘Bouw en Ontwerp Verzekering’ (BOV) geïntroduceerd voor middelgrote aannemers. Dit product is een antwoord op de toenemende verzekeringseisen die aan aannemers worden gesteld, met name op het gebied van ontwerpaansprakelijkheid.
Door de opkomst van innovatieve contractvormen verschuift het ontwerprisico van de opdrachtgever geheel naar de aannemer, stelt Aon. Daarnaast nemen de risico’s van een ontwerp steeds meer toe door omvangrijke en gecompliceerde projecten. Ook de toenemende complexiteit in de uitvoering, waarbij vaak een veelheid van partijen betrokken is, zorgt soms voor onverwachte claims en risico’s.
Ondanks de zorgvuldigheid van alle partijen kan er tijdens de bouw van projecten veel misgaan. Zo zijn er de afgelopen jaren meerdere voorbeelden van instortende en loslatende constructies in het nieuws geweest, zoals scheurvorming van een marktplein annex parkeergarage in Amsterdam (2006) en afvallende balkons van een appartementsgebouw in Maastricht (2003). Recentelijk is wederom een balkon van een houten duplexwoning in Arnhem naar beneden gestort.
Niet-materiële schade
De BOV van Aon biedt middelgrote aannemers dekking voor materiële schade van het werk zelf (bijvoorbeeld instorting), met inbegrip van daaruit voortvloeiende vermogenschade zoals bedrijfsschade. Ook bij niet-materiële schade, zoals bij balkons waarvan geconstateerd wordt dat deze ‘onveilig’ zijn als gevolg van een verkeerd ontworpen verankeringsmethode, is er sprake van diverse te maken kosten. Denk daarbij aan stutten, slopen of herbouwen.
De BOV biedt tevens dekking voor kosten die verband houden met onderzoek, verdediging en kosten van de schaderegelingprocedure. Ook de kosten die nodig zijn om acties te ondernemen om kosten van een toekomstige claim te beperken, zijn hierbij inbegrepen.

Reageer op dit artikel