nieuws

Polis van Aegon voor werkgevers die WGA-risico voor eigen rekening nemen

Archief

Aegon introduceert voor werkgevers die kiezen voor eigenrisicodragerschap, de Aegon WGA-Eigenrisicodragenverzekering. Hierbij staat de premie voor drie jaar vast. Verder heeft Aegon de premie voor de ziekteverzuimverzekering verlaagd en een gratis Verzuimportal geïntroduceerd.

Vanaf 1 januari kunnen werkgevers er voor kiezen om de WGA-uitkeringen van zieke werknemers gedurende tien jaar voor eigen risico te nemen (het alternatief is publieke verzekering bij het UWV). Aegon speelt hierop in met de WGA-Eigenrisicodragenverzekering, waarbij de verzekeraar voor een periode van tien jaar de WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers van de werkgever overneemt. “De premie staat voor drie jaar vast. De werkgever wordt dus niet van jaar tot jaar geconfronteerd met grote schommelingen in de premie”, aldus Aegon. Als eigenrisicodrager betaalt de werkgever geen gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV.
Als onderdeel van de verzekering verstrekt Aegon een garantieverklaring, die de werkgever nodig heeft om eigen risicodrager voor de WGA te kunnen worden. Verder is er automatisch dekking voor tussentijds in dienst getreden werknemers en blijft Aegon na beëindiging van de verzekering de uitkering van lopende schadegevallen doorbetalen. Ook de re-integratie van zieke werknemers is een belangrijk onderdeel van de nieuwe verzekering en de werkgeverslasten zijn meeverzekerd.
Goed overwegen
Aegon raadt werkgevers aan goed te overwegen of ze willen uittreden bij het UWV. “Wanneer een werkgever WGA-eigen risicodrager wordt, komen tevens de lopende WGA-uitkeringen en re-integratieverantwoordelijkheden voor zijn rekening. Hij neemt deze verplichtingen dan over van het UWV. Dit risico is bij Aegon niet meeverzekerd.” Hetzelfde geldt voor het inlooprisico: alle na 1 januari 2004 aangevangen ziektegevallen die later leiden tot een WGA-uitkering komen en blijven voor rekening van de werkgever die eigenrisicodrager wordt.
De WGA-Eigenrisicodragenverzekering is onderdeel van het Aegon Gezond WerkPlan, dat verder bestaat uit de ziekteverzuimverzekering, verzuimbegeleiding en arbodienstverlening. “Hiermee hebben we het sluitstuk van arbeidsongeschiktheid en re-integratie opgenomen. Er ontstaat zo één administratief proces van ziekmelding tot en met eventuele WGA-instroom”, vertelt Otto Schachtschabel, projectleider WIA bij Aegon.
Ontbijtsessies
De nieuwe WGA-Eigenrisicodragen-module wordt aan het intermediair gepresenteerd tijdens een vijftal ontbijtsessies eind augustus en begin september. Tijdens deze sessies wordt het intermediair tevens bijgepraat over de WIA. Daarnaast kunnen tussenpersonen zich bij Aegon via een internettool de WIA-wetgeving eigen maken.
Premieverlaging
Naast de introductie van de verzekering voor eigenrisicodragerschap, heeft Aegon een premieverlaging bekendgemaakt van de ziekteverzuimpolissen die op 1 januari 2007 aflopen. Werkgevers kunnen dan rekenen op een korting van ten minste 20%. “De korting is een direct gevolg van de afname van het ziekteverzuim in Nederland. Het lagere risico voor werkgevers vertaalt zich in een lagere premie”, licht Aegon toe. Voor nieuwe klanten heeft de verzekeraar de tarieven begin dit jaar al verlaagd.
Verder geeft Aegon werkgevers met een no-claimvariant in hun ziekteverzuimverzekering een premiegarantie tot 2010. De premieverlaging van minstens 20% en de premiegarantie gelden echter niet voor werkgevers met een hoog en langdurig schadeverloop (“malustrede 1 of 2”). De dekking van de ziekteverzuimverzekering blijft overigens ongewijzigd.
Verzuimportal
Tot slot biedt Aegon werkgevers die de module Zorgmanagement van het Gezond WerkPlan hebben gesloten, kosteloos een Verzuimportal aan. Via deze beveiligde internetsite kunnen werkgevers hun werknemers ziek melden, de verzuimbegeleiding in gang zetten en de vorderingen volgen.
Volgens Harry van der Zwan, verkoopdirecteur Aegon Intermediair, is het veel bedrijven een doorn in het oog dat zij niet weten wat er precies gedaan wordt aan verzuimbegeleiding en re-integratie. “Met de Verzuimportal maken we het proces en de actuele status daarin, volledig transparant.”

Reageer op dit artikel