nieuws

Polis Kring biedt militairen collectief lijfrentecontract met polis

Archief

vam Levob

Het assurantiebemiddelingsbedrijf Polis Kring in Amersfoort heeft een contract gesloten met de vereniging van militairen VBM/LKV voor een individuele lijfrenteverzekering in combinatie met de bedrijfsspaarloonregeling.
De organisatie (Vereniging Belangenbehartiging Militairen en de Landelijke Korporaals Vereniging) omvat bijna 20.000 leden, gepensioneerden, beroepsmilitairen en dienstplichtigen, aldus een woordvoerder.
Polis Kring biedt in het kader van de overeenkomst met de vereniging aan leden op basis van de spaarloonregeling de mogelijkheid van lijfrentesparen en banksparen. Lijfrentesparen gebeurt door middel van de Levob Garantie Polis en het bankspaarcontract wordt gesloten met de OV-Bank van Levob.
Persoonsgegevens
Polis Kring verstrekt leden een lijfrente-offerte en informatie over banksparen, via de vereniging. De vereniging heeft persoonsgegevens van leden aan Polis Kring beschikbaar gesteld om een lijfrente-offerte op maat te laten maken.
Een lid dat nu 31 jaar is en met ingang van 1995 jaarlijks in januari een spaarloon van f 1.541 investeert in de Levob Garantie Polis tot hij/zij 55 jaar resp. 60 jaar is geworden, ontvangt op 55- resp. 60-jarige leeftijd f 62.911 resp. f 84.422. Bij eerder overlijden keert de maatschappij uit: de som van de ontvangen premies plus de contante waarde van de winstbijschrijving.
Wie als lid van de vereniging zijn jaarlijkse spaarloon (f 1.541 in 1994, geïndexeerd) onderbrengt bij de OV-Bank, wordt nu een rente geboden van 7,25% (2 jaar vast).
“Wij raden u aan snel te reageren op deze speciale aanbieding (uitsluitend voor leden) voor de spaarloonregeling”, schrijft de vereniging aan leden.
Verscheidene bedrijven
De Holding Polis Kring in Amersfoort omvat verscheidene assurantiebemiddelingsbedrijven. Algemeen directeur M.G. van Dijk geeft een opsomming:
‘Polis Kring’ is de naam van tien assurantiekantoren, verspreid over het land (‘Polis Kring Eindhoven’, ‘Polis Kring Amersfoort’ etc.), die bemiddelen voor particulieren. Elke vestiging is een aparte vennootschap.
‘Advies Kring voor Ondernemingen’ (AKO) bestaat uit vier bemiddelingskantoren voor het bedrijfsleven.
Daarnaast omvat de holding: ‘Administratie Kring Nederland’ (AKN) in Amersfoort, ‘Kring Assuradeuren’ (volmachtbedrijf en beursmakelaardij) en D & R, een bemiddelingskantoor voor bemiddelde particulieren.
Het totale bedrijf omvat 60 werknemers en was volgens Van Dijk in 1993 goed voor f 14 mln aan schadepremie en f 2 mln levenpremie.
Het contract met de vereniging van militairen verklaart hij uit de omstandigheid dat hij zelf militair geweest is, dat de directie voor een groot deel bestaat uit ex-militairen en dat de helft van de portefeuille gesloten is bij militairen.
Levob is in de vorige eeuw ontstaan uit de vereniging van militairen ‘Ons Belang’ (LEVensverzekering Ons Belang). Levob heeft volgens Van Dijk geen belang in Polis Kring.

Reageer op dit artikel