nieuws

Polis HSL-Zuid primeur voor overheid op assurantiebeurs

Archief

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft vorige week voor een primeur in de Nederlandse co-assurantiemarkt gezorgd. Door tijdens een feestelijke bijeenkomst op de assurantiebeurs in Rotterdam haar handtekening te zetten onder de polis ten behoeve van de HSL-Zuid, is het de eerste keer dat de Staat zijn risico’s verzekert.

Een en ander vloeit voort uit de bijzondere Publiek Private Samenwerking bij dit megaproject. Met de aanleg van het traject voor de hoge snelheidslijn tussen Schiphol en de Belgische grens is in totaal een bedrag van ongeveer f 9 miljard gemoeid.
Het project omvat onder meer een zeven kilometer lange, geboorde tunnel onder het Groene Hart, een brug over het Hollandsch Diep en een state-of-the art-railconstructie.
‘Tevreden’
Netelenbos zei in een korte toespraak dat zij erg tevreden is over deze verzekering. “Een woord van dank is op zijn plaats voor makelaar Marsh voor de creatieve en innovatieve wijze waarop men de Staat heeft bijgestaan bij deze bijzondere verzekering.”
De polis is binnen een jaar tot stand gekomen na drie Europese aanbestedingen. Hierbij kwam Marsh als makelaar uit de bus en vervolgens Allianz Royal Nederland en Hannover International als leidende verzekeraars.
Allianz en Hannover hebben op deze co-assurantieverzekering een aandeel getekend van respectievelijk 45% en 25%. De drie overige risicodragers zijn Sampo Industrial (aandeel 14%), AXA Colonia (10%) en Praevenio (6%).
Vernieuwend
Het gaat bij HSL-Zuidpolis in meerdere opzichten om een bijzondere en vernieuwende verzekeringsvorm. De verschillende risico’s zijn ondergebracht in één zogeheten multi-linepolis. Het betreft een uitgebreide CAR-verzekering, waarbij onder meer de schade aan het gehele werk en bestaande eigendommen is verzekerd, alsmede de eventuele (aansprakelijkheid)schade aan derden.
Netelenbos: “Bijzonder is voorts dat de polis een looptijd kent van vijftien jaar, hetgeen nieuw is voor de verzekeringsbranche, en dat ook het vertragingsrisico als gevolg van schade aan het werk (delay in start-up) is meeverzekerd. Ik hoop over vijf jaar echter te kunnen zeggen: goed dat wij dit project hebben verzekerd, maar gelukkig hebben wij hier geen aanspraak op hoeven te maken”.
De bewindsvrouw doelde met dat laatste met name op het meeverzekerde vertragingsrisico. “Ik ga nog steeds uit van een tijdige oplevering van het zuidelijke gedeelte van het traject, conform het verdrag dat wij met België hebben gesloten. Medio 2005 moeten de eerste treinen van Rotterdam naar Antwerpen rijden.”
Trots
Voorzitter Joop Waterreus van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) zei er trots op te zijn, dat de Staat een dergelijk project binnen de Nederlandse co-assurantiemarkt heeft ondergebracht.
Hij noemde de verzekering van HSL-Zuid een goed voorbeeld van waartoe de co-assurantiemarkt in Nederland in staat is. “Doordat op de assurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam meerdere verzekeraars, ieder voor een deel, één risico dekken, kan door deze risicospreiding ook voor grote of anderszins complexe risico’s een betaalbare verzekeringsoplossing worden gecreëerd. De co-assurantiemarkt heeft al sinds de zeventiende eeuw haar toegevoegde waarde bewezen en dat zal zij als gevolg van de toenemende complexiteit van risico’s en projecten ook in de toekomst blijven doen.”
Alle bij de polis voor HSL-Zuid betrokkenen brengen na ondertekening een toast uit. Links vooraan beginnend en met de wijzers van de klok meedraaiend: Arco Keus (adviseur verzekeringen Ministerie van Verkeer & Waterstaat), Wim Korf (projectdirecteur HSL-Zuid), minister Netelenbos, Els van Leeuwe (projectleider verzekeringen HSL-Zuid), Paul Soeteman (Marsh, die met een eenmalige volmacht namens verzekeraar AXA Colonia de polis ondertekende), Herman de Haas (Hannover International), Freek Schipper (Allianz Royal Nederland), Paul de Keijzer (Sampo Industrial) en Jan Boogaard (Praevenio).

Reageer op dit artikel