nieuws

Polis Direct op schema mede dankzij Bovag-leden

Archief

Polis Direct, nu ruim drie maanden actief op de Nederlandse markt, heeft in deze periode 2.764 autoverzekeringen verkocht. Daarnaast staan er nog 5.712 offertes uit.

De nieuwe direct-writer, voor een kwart eigendom van Bovemij, zit met deze score, daterend van begin mei, vrijwel op het uitgestippelde produktieschema: 3.000 polissen in het eerste kwartaal. Van de uitstaande offertes zal naar verwachting zo’n 20% worden omgezet in een verzekeringsovreenkomst.
Bij de Nijmeegse verzekeraar komt ongeveer 40% van de respons via coupons binnen. Dit is veel meer dan oorspronkelijk werd verwacht. De organisatie van Polis Direct is in feite ingericht op de telefonische verkoop.
Schadesturing
Volgens bronnen uit de autobranche is het grote aantal coupons voor een deel te verklaren door de verkoop-inspanningen van Bovag-leden, die hiervoor het nodige materiaal van Polis Direct aangeleverd krijgen. Deze autobedrijven zouden hun klanten momenteel massaal adviseren om zich te verzekeren bij Polis Direct. Dit doen zij uit angst voor de gevolgen van het opzeggen van de contracten met de Stichting Schadegarant. Hierdoor dreigen met name Bovag-leden een groot deel van de in hun richting gestuurde herstelwerkzaamheden kwijt te raken die afkomstig van de bij Schadegarant aangesloten autoverzekeraars. Polis Direct doet niet aan schadesturing, zodat de Bovag-leden hun klanten bij eventuele schade kunnen behouden.
Volgens de Bovag is Schadegarant van plan, om het aantal schadeherstelbedrijven waarmee zij zaken doet, per 1 juli terug te brengen van 2.600 naar zo’n 700. Die 700 bedrijven (zie kader) zullen naar verwachting met name Focwa-leden zijn (schadeherstelbedrijven). Bovag vindt deze plannen bij voorbaat onaanvaardbaar. “Wij zullen dit niet over onze kant laten gaan”, aldus een Bovag-woordvoerder.
Opmerkelijk is dat de Focwa-bedrijven ook niet gelukkig zijn met de plannen van de autoverzekeraars. De schadeherstelbedrijven verwachten namelijk dat Schadegarant, ook na 1 juli, gewoon zaken zal blijven doen met Bovag-autodealers en -garagebedrijven, maar dan tegen een lagere prijs. De kosten van de tussenkomst van de Bovag-leden zal vervolgens uit de portemonnee van het schadeherstelbedrijf betaald moeten worden. “En daar is bij herstelbedrijven geen ruimte voor”, aldus Focwa-directeur Beljaars.
Op 23 mei spreekt Schadegarant opnieuw met Bovag en Focwa over deze kwestie.
Plannen Schadegarant
Onlangs kondigde de Stichting Schadegarant de opzegging aan van de contracten met alle 2.650 aangesloten dealers, garage- en herstelbedrijven. De bedoeling hiervan was dat nieuwe afspraken gemaakt zouden worden met een selectie van bedrijven die een hoog omzet- en kwaliteitsniveau hebben. De Stichting heeft inmiddels tijdens gesprekken met Bovag en Focwa een voorstel op tafel gelegd, op grond waarvan nieuwe contracten gesloten zouden kunnen worden. Bedrijven moeten hiervoor aan de volgende criteria voldoen:
– Autoschadeherstelbedrijven dienen tenminste uitgerust zijn op het niveau Focwa Garantiefonds in de categorie 2;
– Vierwiel-uitlijnapparatuur dient ter beschikking te zijn;
– Auda-image moet uiterlijk 1-7-1996 operationeel zijn;
– Een minimum aantal van 50 voor Schadegarant te behandelen schaden op jaarbasis.

Reageer op dit artikel