nieuws

Polis bestuurdersaansprakelijkheid MKB

Archief

In navolging van een bestuurdersaansprakelijkheidspolis voor kleine verenigingen kent de BCA-pool nu ook zo’n polis voor het midden- en kleinbedrijf

De doelgroep bestaat uit BV’s met een jaaromzet tot € 15 mln en een balanstotaal tot € 10 mln. Alleen via www.bca-pool.nl  kunnen aanvragen worden ingediend. Dit heeft voor het intermediair mede als voordeel dat het direct weet of de aanvraag voldoet aan het profiel voor de Basis BCA-Polis. Deze pool wordt namens acht verzekeraars geëxploiteerd door Bloemers & Co Assuradeuren.

Reageer op dit artikel