nieuws

PNOP brengt 11.500 pensioenen thuis

Archief

Het Project Niet-Opgevraagde Pensioenen (PNOP) heeft ervoor gezorgd dat 11.500 niet eerder opgevraagde pensioenen alsnog bij de juiste pensioengerechtigden zijn terechtgekomen.

Het succes is voornamelijk te danken aan de bestandsvergelijking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Het PNOP-project is een gezamenlijke actie van de pensioenfondsen (VB en OPF) en de verzekeraars (Verbond). Hun zoektocht door bestanden leverde in totaal 46.000 nooit opgevraagde pensioenen op. Slechts 160 daarvan hebben zij bij de juiste pensioengerechtigde weten thuis te brengen.
In het najaar van 1997 werd de lijst van de pensioenuitvoerders vergeleken met het AOW-bestand van de SVB. Dat leverde veel meer succes op. Ruim 32.000 mogelijke pensioengerechtigden werden zo opgespoord. Het merendeel is aangeschreven met het verzoek alsnog hun pensioenrecht op te vragen.
Inmiddels hebben de pensioenverzekeraars zo’n 11.500 pensioenaanvragen toegekend en zijn nog enkele duizenden aanvragen in behandeling. De gemiddelde waarde van deze pensioenen is f 300 per jaar. Het laagst toegekende pensioen is f 20 per jaar, de hoogste uitkering bedraagt f 3.300 per jaar.
Het PNOP-project is, op de administratieve afhandeling na, inmiddels gestopt. Nagenoeg alle pensioenuitvoerders zijn nu namelijk aangesloten op de Gemeentelijke Basisadministratie, waardoor mutaties in adres en burgerlijke staat automatisch worden doorgegeven.

Reageer op dit artikel