nieuws

Plus en min voor het Zilveren Kruis in apothekersland

Archief

In het kader van de wrijvingen met de georganiseerde apothekers heeft het Zilveren Kruis deze maand een succes geboekt én een voorzienbaar verlies geïncasseerd.

De Ziekenfondsraad heeft de Haagse zorgverzekeraar Azivo teruggefloten, die via zijn eigen apotheek medicijnen verstrekte aan verzekerden van het Zilveren Kruis (ZK). Naar de letter van de wet is dit niet toegestaan.
Aanleiding voor de collegiale geste vormde het feit dat Haagse apothekers ertoe waren overgegaan van ZK-verzekerden contante betaling te eisen. Deze maatregel was ingegeven door het plan van ZK om nog dit jaar te starten met postorderfarmacie.
Kort geding
Inmiddels heeft de Rotterdamse rechtbank apothekers in de regio Delft bevolen de normale dienstverlening aan ZK-verzekerden te hervatten. In het door ZK aangespannen kort geding werden de apothekers bovendien gelast weer met ZK te gaan onderhandelen over de inhoud van de te sluiten contracten.
Op landelijk niveau wordt tussen de overkoepelende apothekersorganisatie KNMP en ZK overlegd over continuering van de contracten, ondanks de postorderplannen van ZK.

Reageer op dit artikel