nieuws

Pleziervaartuigportefeuille van NN naar Delta Lloyd

Archief

Nationale-Nederlanden heeft de pleziervaartuigenportefeuille (8

900 polissen) overgedaan aan Delta Lloyd. Deze relatief specialistische portefeuille sloot niet meer aan bij de ketenintegratie-strategie van NN. Onbekend is of er meer portefeuilles in de etalage staan.   Delta Lloyd zet de verzekeringen tegen dezelfde premie en voorwaarden voort. Wel wordt de WA-dekking per gebeurtenis verhoogd van € 900.000 naar € 2 mln. Bij NN was een gering aantal personeelsleden met deze portefeuille bezig. Zij hebben een plek elders in de organisatie gevonden. Eén persoon is het werk gevolgd naar Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel