nieuws

Pleijsiers

Archief

R

J. Pleijsier krijgt per 1 oktober van dit jaar de tijdelijke leiding over het Verzekeraars Instituut voor Preventie (VIP) in Bilthoven, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Pleijsiers taak is tweeledig. Naast zijn managersfunctie is hij belast met het onderzoek naar de toekomst van het VIP. Na de doorlichting zal worden gekeken hoe de bevindingen van Pleijsier over gewenste taakgebieden en organisatiestructuur ingevuld zullen worden. Pleijsier is afkomstig van KPMG.

Reageer op dit artikel