nieuws

Pleidooi voor publieke garantiefondsen

Archief

hypotheekmarkt

Het is één van de conclusies ontleend aan het proefschrift van Liou Cao: met als titel: “The feasibility and functioning of public mortgage insurance models: an international comparison”. Het proefschrift, dat inzicht biedt in de kosten en baten van een publieke hypotheekgarantie, is uitgegeven in de NHG-reeks van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Karel Schiffer, algemeen directeur van de stichting overhandigt het eerste exemplaar aan Hans Dijkstal, voorzitter van the Atlantic & Pacific Exchange Program.

Reageer op dit artikel