nieuws

Pleidooi voor collectieve verzekering zorgverlof

Archief

Zorgverlofregelingen zouden ondergebracht moeten worden in een collectieve ‘zorgverlofverzekering’, waarvoor werknemers, werkgevers en de overheid gezamenlijk premies zouden moeten betalen.

Dat zegt de FNV Vrouwenbond, in een reactie op de in constructie zijnde Wet Arbeid & Zorg. Volgens vakbondsvoorzitter Tineke van der Kraan zou iedere Nederlander naast premies voor WW, WAO en Ziektewet ook een premie moeten betalen aan een fonds voor betaald zorgverlof. Als voorbeelden van zorgverlof noemt FNV Vrouwenbond (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof, betaald kortdurend zorgverlof, betaald langerdurend zorgverlof (inclusief palliatief verlof) én zwangerschaps- en bevallingsverlof en kraamverlof. “Hiermee wordt dan eindelijk elke associatie van zwangerschap en bevalling met ziekte vermeden en zou eindelijk recht worden gedaan aan het VN-vrouwenverdrag”, aldus de vakbond.
Werkgevers en overheid zouden moeten bijdragen aan de collectieve verzekering, want zij hebben immers belang bij betaalde verlofregelingen. Mensen die tijd voor zorg kunnen opnemen, raken minder gauw overbelast en dat voorkomt ziekteverzuim, zo is haar redenatie. Plus en min
De ‘zorgverlofverzekering’ zou uit vier elementen moeten bestaan. De basis is een volksverzekering, waarbij iemand tijdens het verlof ten minste 70% van het minimumloon krijgt uitbetaald. Voor werkenden zou er daarnaast een werknemersverzekering moeten komen, waarbij de basisverzekering wordt aangevuld tot 70% van het salaris. Element drie en vier zijn individuele keuzemogelijkheden via cao-afspraken of via aanvullende verzekeringen.
De kring van mensen aan wie men zorg kan geven zou groter moeten zijn dan alleen kinderen en inwonende ouders. Ook moet de collectieve regeling voor diverse soorten zorgverlof openstaan. De ‘zorgspaarpot’ kent in het FNV-plaatje een plus- en min-balans. Werknemers kunnen tijd sparen en werkgevers betalen een bepaald bedrag per werknemer. Een werknemer neemt verlof op als hij daar behoefte aan heeft. Is op dat moment nog niet genoeg ‘gespaard’, dan komt hij in de min te staan. Die schuld kan op een later tijdstip worden ‘afgelost’.

Reageer op dit artikel