nieuws

Platform Experts Personenschade (PEP)

Archief

Ze vlogen elkaar vorige week maandag in Loenen aan de Vecht absoluut niet in de haren: Gijs Verkruisen, een aan de weg timmerende letselschade-advocaat, en Theo Kremer, boegbeeld van de (aansprakelijkheids)verzekeraars op het terrein van personenschade. De twee waren uitgenodigd voor een debat op een bijeenkomst van het Platform Experts Personenschade (PEP), de jonge organisatie van mensen die werkzaam zijn in de letselschaderegeling. Verkruijsen noch Kremer ziet op dit moment heil in een met de Salvagehulp (brandverzekering) vergelijkbare landelijke en breed gedragen organisatie in de personenschadewereld, die bij calamiteiten de schuldvraag beoordeelt en de mogelijkheden van schadevergoeding voor de gedupeerden onderzoekt. Enerzijds zijn rampen als die in de Bijlmer en Enschede te incidenteel om daarvoor een grote, permanente organisatie op te zetten, anderzijds is de markt er nog niet rijp voor, zo kon de neutrale (en ‘branchevreemde’) gespreksvoorzitter dr. Erik Jansen de Jonge concluderen. Over de rol van de media in personenschadekwesties merkte Kremer onder meer op: “De pers is vaak uit op bepaalde beelden. Zo worden letselschade-advocaten al snel als ridders gepresenteerd en de verzekeraars als tuig”. Verkruisen voorziet overigens dat de media zich in de toekomst meer zullen gaan richten op de veroorzaker van de schade en minder op de daarbij betrokken verzekeraar. Deze aanpak wordt nu al gehanteerd door bijvoorbeeld Willibrord Frequin. Theo Kremer sloeg de spijker op zijn kop toen hij tegen het einde van het debat richting zijn opponent sprak: “Je wordt steeds milder”. De bijeenkomst in restaurant het Amsterdammertje trok circa dertig leden en aspirant-leden van het PEP.

Achter de tafel v.l.n.r. Verkruisen, Jansen de Jonge en Kremer.

Reageer op dit artikel