nieuws

Planweb kan kennisbank van formaat worden

Archief

Planweb kan kennisbank van formaat worden

De Internet-tussenpersoon Planweb, tot voor kort de Fortask Adviesgroep, biedt op zijn site (www.planweb.nl) alle informatie logisch geordend aan. Als alle rubrieken ingevuld worden dan kan Planweb een kennisbank van formaat worden, stellen Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen. De website zou helemaal af zijn als er ook buiten kantooruren gechat kan worden met Planweb.
door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
De site planweb.nl is volop in ontwikkeling. Op de homepage lezen we dat de inhoud van enkele rubrieken nog volgt. Aanwezig zijn “120 pagina’ s over Wonen en 60 pagina’s over Ontslag”. Toe maar. Het motto is blijkbaar: ‘veel is goed, de Van der Valk eetschuren indachtig. Wat is ‘een pagina’ eigenlijk? Ouderwets papier? We gaan er voor zitten.
Dit jaar wordt de site uitgebreid met de rubrieken ‘Pensioen’, een ‘Nieuwe baan’, ‘Sparen en beleggen’ en ‘Echtscheiding’. “Planweb, in maart 1994 gestart onder de naam Fortask Adviesgroep, is gespecialiseerd in het verzorgen van persoonlijke financiële planningen.” In 1997 ontwikkelden ze hun eerste website en op basis van die ervaring is planweb.nl opgezet: Hiermee zijn wij het eerste kantoor voor financiële planning in Nederland, die Internet volledig integreert binnen haar bedrijfsvoering. De activiteiten bestaan uit het geven van vakkundig advies, onafhankelijke inkoop van financiële producten en goede service.”
Planweb is het aanspreekpunt voor de klant, niet de bank of verzekeraar. Uit de opsommingen op de homepage blijkt dat Planweb de bezoekers zo volledig mogelijk wil informeren. Daarbij speelt Internet sinds kort een meer centrale rol. Via de website kunnen we ons informeren, op diverse manieren contact opnemen, een advies samenstellen en tot een beslissing komen. We kijken eens hoe dat gaat.
Gebeurtenissen
We kunnen ons nu via de website oriënteren op het ‘Kopen van een woning’ en op ‘Ontslag’. Wonen biedt veel informatie, onderverdeeld in de rubrieken ‘Prijsklasse’, ‘Op Zoek’, ‘Hypotheek’, ‘Kopen’, ‘Rekenmodules’ en ‘Offertes’. De ordening is duidelijk en er is veel nuttigs te vinden over het koopproces. Er zijn verwijzingen naar huizenaanbiedingen op het net en de tips zijn actueel. Via de button ‘Printversie’ kunnen we een leesbaar exemplaar printen van de aangeboden informatie.
Planweb biedt behalve hypotheekberekeningen ook de mogelijkheid om aan de hand van enkele vragen te bepalen welke hypotheek het beste bij de anoniem ingegeven situatie past. Ook anoniem kunnen we een uitgebreide berekening van een ‘hybride’ hypotheek maken. Planweb benoemt hypotheek en aanbieder die het meest geschikt lijken. De overige hypotheken gaan via een aanvraagformulier. Het resultaat, zo wordt beloofd, zit een dag later in de post.
Bij een aantal rekenmodules is het mogelijk het resultaat te bewaren. We moeten ons registreren met (zelfgekozen) naam en password. Bovenaan de pagina verandert de tekst Login in Loguit. Helaas vervalt die mogelijkheid bij het eindresultaat van de berekening. Planweb wil ons dan niet meer anoniem van dienst zijn.
of nemen. Vervolgens wordt in de rubrieken ‘Juridisch’, ‘Financieel’, ‘Materiaal’ en ‘Uitkeringen’ uitgebreide informatie geboden. Bij ‘Ontslag krijgen’is ook uitleg over gouden handdrukken toegevoegd. Via rekenmodules kunnen we de hoogte van een gouden handdruk, gouden-handdrukpolis en WW-uitkering bepalen. ‘Tips’ en (veelgestelde) ‘Vragen’ bieden nog extra informatie.
Chatten
Opvallend aan de website is de uitgebreide Contact-rubriek. Planweb gaat verder dan een formuliertje. We kunnen op werkdagen en -tijden chatten met de medewerkers. Na een naam te hebben ingegeven worden we verwelkomd door een medewerkster, te zien op een foto. We kunnen onze vraag invoeren en binnen enkele minuten volgt het antwoord. Chatten heeft vaak nog een sfeer van smoezeligheid om zich heen. Hier zien we echter een goed voorbeeld van hoe het professioneel kan worden ingezet.
Planweb biedt daarnaast de mogelijkheid teruggebeld te worden, zelf te bellen, een algemeen formulier in te vullen of één van de medewerkers persoonlijk een mail te sturen. Ook het fax- en postbusnummer staan vermeld.
Kennisbank
Koen Laarhoven, directeur Fortask, meldt in AM 21 (1999) dat de bereikbaarheid van verzekeraars in het algemeen enorm te wensen overlaat. “Dat zal mij niet gebeuren”, moet hij gedacht hebben. Het gevolg is dat de website van Planweb centraal staat binnen de organisatie. Toch zijn er nog rudimenten te vinden van een analoog verleden, het virus van ambtelijke onbereikbaarheid waarmee de verzekeraars hun intermediairs hebben besmet is nog niet geheel uitgewoekerd. De bereikbaarheid van Planweb is het beste tijdens ouderwetse kantooruren; daarbuiten wordt er niet gechat.
Informatie is al lang geen schaars goed meer. Vandaar dat de aankondiging van de ‘120 pagina’s over hypotheken’ eerder afschrikt dan aanmoedigt. De ’60 pagina’s over ontslag” kunnen nooit allemaal mij bedoeld zijn; ofwel ik ben werkgever, ofwel werknemer, zelden allebei tegelijk. Daarom Fortask: geef ons alinea’s op maat, geef ons pagina’s voor ons alleen bedoeld en regel zo de ‘ontmoeting’ van onze gegevens en jullie rijke kennis.
Wat ze wél laten zien, is dat ze in staat zijn om op Internet hun ervaring en kennis in gestolde vorm aan te bieden, logisch geordend. En dat is knap, als alle rubrieken er zijn, wordt Planweb nog eens een ware kennisbank.
Group in ‘s-Hertogenbosch.
www.planweb.nl (kader)
Plussen en minnen
+ De informatie wordt helder gepresenteerd. De teksten zijn duidelijk geordend, in rubrieken en via onderlinge verwijzingen. Via vraagtekens is er behulpzame begeleiding bij de rekenmodules.+ Nuttige voorbeelden (brieven) en berekeningen.+ Uitgebreide contactmogelijkheden.+ Openheid over de organisatie en over het privacy-beleid.- Het blijft moeilijk om voor die specifieke, persoonlijke situaties vergelijkingen te maken die de bezoeker verder helpen.- Na een opdracht te hebben gegeven, biedt de site geen mogelijkheid om het proces te volgen. Geen statusoverzichten of portefeuilles.

Reageer op dit artikel