nieuws

Plannen Elvia vragen om verbetering website

Archief

Plannen Elvia vragen om verbetering website

Elvia Reisverzekeringen heeft indrukwekkende plannen met Internet. Consumenten zullen straks via de websites van tussenpersonen rechtstreeks en razendsnel een reisverzekering kunnen sluiten. Voor het zover is, moet de consument het doen met de huidige Internet-site van Elvia Reis. Een bespreking door New Media Marketplace.
door Marenna van Reijsen en Joost Steins Bisschop
Elvia Reis
www.reis.elvia.nl
‘Elvia Reisverzekeringen is de reisverzekeringsspecialist van Nederland’, zo stelt Elvia zich voor op Internet. Daarbij wordt het accent gelegd op het feit dat zij niet alleen het traditionele reisverzekeringspakket aanbiedt, maar zich ook toelegt op maatwerk. De homepage toont een modern vormgegeven wereldbol en pictogrammen die de verschillende onderwerpen van de site tonen.
Achter de pictogram ‘Over Elvia’ gaat enige promotionele informatie schuil. Na het aanklikken van ‘Reisverzekeringen’ kunnen we kiezen uit een vijftal verzekeringsvormen. Per verzekering is er een apart premieberekeningsformulier en een dekkingsoverzicht opgenomen. Afsluiten is niet mogelijk, maar dat is ook niet de bedoeling. Daar zijn immers de tussenpersonen en reisbureaus voor. Nog even wachten op Internet-toepassingen op dat vlak, zo blijkt.
‘Advies op maat’ biedt een vragenformulier aan. De antwoorden moeten er toe leiden dat Elvia ons een specifiek advies voor een bepaalde reisverzekering geeft. De eerste vraag is of we een reisverzekering van Elvia willen afsluiten; maar daarover wilden we nu juist graag advies hebben. Als we vervolgens de vijf vragen serieus beantwoorden, wordt ons meegedeeld dat we zo spoedig mogelijk een offerte voor een reisverzekering voor de zakenreiziger per e-mail krijgen toegestuurd. Da’s dan knap, want ons e-mail adres hebben we niet opgegeven. Het beantwoorden van de vragen is overigens niet altijd even eenduidig; de begrippen vakantie en reis zijn niet duidelijk van elkaar te onderscheiden.
Achter het pictogram ‘Adviseurs’ vinden we slechts een tekst over de samenwerking van Elvia met tussenpersonen en reisbureaus. De ‘sitemap’ (een soort plattegrond van een website) is simpel, net zoals de site. Alle onderwerpen op de site worden in een diagram weergegeven, helaas zonder hyperlinks zodat doorklikken niet mogelijk is. Onder ‘Search’ vinden we de zoekmachine die Elvia aanbiedt. Deze blijkt onvertaald, derhalve in het Engels, overgenomen van Excite (een Amerikaans Internetbedrijf). De full text search geeft een overzicht van alle gevonden pagina’s waarin de zoekterm voorkomt, inclusief score-percentage. Dat is wel erg deftig.
‘Elvia Alarmservice’ toont het telefoonnummer waar we deze service kunnen bereiken. ‘Vakantietips’ geeft een checklist voor de vakantieganger en het advies om deze lijst te printen. Dingen die je niet moet vergeten als je op vakantie gaat; inclusief wasgerei (“Schat, heb jij het wasgerei ingepakt?”) en natuurlijk de reisverzekeringspolis.
Conclusie
Het mechanisme zoals aangekondigd in het afgelopen nummer van AM (pag. 41) boeit ons wel. Elvia Reisverzekeringen blijkt een stap verder te willen gaan dan het aanbieden van informatie en berekeningen van premies. Via sites van tussenpersonen en reisbureaus wordt het de Internetter straks mogelijk gemaakt om direct een reisverzekering af te sluiten (zie ook het Open Forum in dit blad). Op deze sites zal een link opgenomen worden naar de site van Elvia, waar vervolgens de transactie kan worden afgesloten. De provisie voor de afgesloten verzekering komt ten goede aan de tussenpersoon. Daarvoor is een systeem met te achterhalen codes ontwikkeld. Kijk, dat is nu interessant.
Maar dan zal de kern, het product reisverzekering met al zijn mogelijkheden en diversiteiten op Internet tot in de puntjes verzorgd moeten zijn. En daar ontbreekt het nu (nog) aan.
Disintermediatie, het verdwijnen (voor de ongerusten: veranderen van rol) van tussenlagen, is – vooral in relatie tot Internet – een veel gehoorde bedreiging. Maatschappijen die van die tussenlaag afhankelijk zijn en willen blijven, doen er goed aan om ook op Internet faciliteiten aan die laag ter beschikking te stellen. Dit moet de intentie van Elvia zijn.
Misschien waren we wel iets te vroeg met deze bespreking. ‘Het gaat ons nooit te ver’, is de pay-off van Elvia. Dat reislustige bevalt ons wel. Maar de ‘dekking’ moet nog worden uitgebreid.
Marenna van Rijsen is hoofd publicaties en onderzoek van New Media Marketplace, een kenniscentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening. Joost Steins Bisschop is directeur van de SPC Groep, waarvan NMM onderdeel is.
Beoordeling Elvia Reis
Vorm
De site is overzichtelijk, het gebruik van pictogrammen consequent. Na de homepage worden op elke pagina in het frame aan de linkerkant de verschillende rubrieken getoond. Onderaan het scherm loopt voortdurend een ‘lichtkrant’ met meer en minder interessante informatie.
Inhoud
De kern van de inhoud zit ‘m in de reisproducten. En dat moet dan ook helemaal goed zijn, wat jammer genoeg niet altijd het geval is.
Een formulier voor de premieberekening van een reisverzekering geeft geen vermelding van vereiste invoerformaat van data (dd-mm-jj) van vertrek en aankomst. We ontvangen een foutmelding met als gevolg dat we het hele formulier opnieuw moeten invullen. Nadat we het formulier opnieuw en correct hebben ingevuld krijgen we het advies om het te printen en naar een Elvia adviseur in de buurt te gaan. Waar die zitten, wordt er (nog) niet bij verteld. Hoe vinden we zo iemand? Gouden Gids onder de E?
Bij een andere premieberekening worden we overigens weer wél geattendeerd op nog ontbrekende velden in de informatie-aanvraag en blijven eerdere ingevulde velden in stand.
Mediumgebruik
De online premieberekeingen zijn ondertussen al een bekend gegeven op sites van verzekeringsmaatschappijen.
Volgens een recent nieuwsbericht (AM 05, pag. 41) wil Elvia Reisverzekeringen een stap verder gaan dan het aanbieden van informatie en berekeningen van premies. Via sites van tussenpersonen en reisbureaus wordt het de Internetter mogelijk gemaakt om direct een reisverzekering af te sluiten. Op deze sites wordt een link opgenomen naar Elvia waar vervolgens de transactie kan worden afgesloten. Een aardig mechanisme. Het is nog niet in bedrijf, we zullen het voor u volgen.
Prikkel
De prikkel zit in de berekeningen, maar dan houdt het ook op. We zullen moeten wachten tot de links vanuit de reisbureaus en verzekeringsadviseurs zijn gerealiseerd.
Betrokkenheid
Er is een mogelijkheid om een formulier in te vullen en per post meer informatie te ontvangen. Daarnaast wordt de gebruiker gevraagd om een pittig oordeel over de site te geven middels een enquête.

Reageer op dit artikel