nieuws

PIV doet beroep op letselschadeadvocaten

Archief

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) doet een beroep op alle letselschadeadvocaten om zich alsnog aan te sluiten bij de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Genoemde gedragscode, waaraan jaren gesleuteld is, wordt begin juli gepresenteerd door de Universiteit van Tilburg. Vorig jaar trokken de Vereniging van Letselschade Advocaten en de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten zich terug uit het project, omdat de code niet in het belang van hun cliënt zou zijn.
In zijn jaarverslag over 2005 wijst het PIV erop, dat die actie haaks staat op de geestdrift van slachtofferorganisaties, die zich wel achter de code scharen. “Wellicht dat sommige advocaten niet altijd hun eigen belang en dat van de benadeelde even duidelijk kunnen onderscheiden”, oppert PIV-directeur Theo Kremer.

Reageer op dit artikel