nieuws

PGGM weer terug naar Altis?

Archief

Bedrijfstakpensioenfondsen mogen aanvullende verzekeringen aanbieden. Hun verzekeringsdochters moeten echter van naam veranderen.

Pensioenfondsen krijgen de mogelijkheid naast de collectieve basisregelingen ook vrijwillige aanvullende voorzieningen aan te bieden, zoals WAO- en ANW-gatverzekeringen. Die wijziging is door de Tweede Kamer aangebracht in de ‘Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds’. Een tweede amendement op het wetsontwerp betreft het verstrekken van gegevens aan derden, wat alleen nog mogelijk zou moeten zijn als de verzekerde hiervoor een machtiging verstrekt.
Verzekeraars achten de mogelijkheid van aanvullende verzekeringen concurrentievervalsend. Staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken is evenmin voor de uitbreiding, aangezien volgens hem de wetswijziging geen stand zal houden in de rechtszaal. Naam en logo
Wel is onverkort in de wet gehandhaafd, het voorschrift dat verzekeringsdochters van pensioenfondsen niet langer naam en logo van het moederbedrijf mogen gebruiken. De twee grootste pensioenfondsen van ons land, ABP en PGGM, hebben nog geen beslissing genomen wat zij met hun respectievelijk dochters ABP Verzekeringen en PGGM Verzekeringen gaan doen.
“Het ABP wacht eerst nog op de behandeling van de wet door de Eerste Kamer”, aldus woordvoerder Marcel Vleugels. “En ook daarna hebben we nog een jaar de tijd om eventueel van naam te veranderen. Voorlopig blijft onze verzekeringsdochter dus nog gewoon onder de naam ABP werken.” PGGM keert wellicht terug naar de naam Altis, tussen 1995 en 1998 de handelsnaam van het Zeister verzekeringsbedrijf. “We houden alle opties nog open”, aldus woordvoerder Kees Verhagen. “We kijken hoe we dit in onze strategie zullen vertalen. We zijn in elk geval blij met de duidelijkheid die er nu voor alle partijen is.”

Reageer op dit artikel