nieuws

Peters (ex-Aegon) trekt nu aan de riemen…

Archief

Peters (ex-Aegon) trekt nu aan de riemen…

Voormalig bestuursvoorzitter van Aegon Jaap Peters (66) doet nog immer van zich spreken. Is het niet in de financiële wereld, als voorzitter van de naar hem genoemde adviescommissie over de rolverdeling van bestuurder en aandeelhouder (corporate governance), dan toch in de sportwereld. Al in zijn Aegon-tijd was Peters een fervent sporter. Zo nam hij vaak deel aan een marathon, kon men hem zien rennen door de duinen of fietsend op een van de vaderlandse wegen. “Als ik niet een paar keer in de week aan het sporten ben, dan draait het gewoon niet lekker”, zegt hij als verklaring in het werkgeversblad Forum. Een ons nog niet bekende sport van Peters is het roeien in de ‘veteranen-acht’ van roeivereniging Rijnland op het water van recreatiegebied ‘de Vlietlanden’ tussen Leiden en Den Haag. Als penningmeester van deze club was hij ook belast met de financiering van het nieuwe verenigingsgebouw. Nu roeit hij alleen, zegt Peters: “Want dat is het mooiste van roeien: je kan het tot je tachtigste blijven doen.”
Geld op straat
Het geld ligt op straat. Ja écht. In Amsterdam. Bij de nieuwe advieswinkel van De Financiële Raadgever aan de Van Baerlestraat 55. Het is een ‘testwinkel’ van de Financiële Raadgevers Associatie (FRA) van voorman Henk Folkers. Financieel planner Melvin Tjoe Nij heeft ter opluistering van de winkelopening een onorthodoxe campagne gevoerd. Op 13 en 14 november was er een spoor van bankbiljetten (totaal f 4.000) met epoxy-lijm op straat aangebracht. De coupures van f 10, f 25 en f 50 brachten de Amsterdammers tot wanhoop: veel stoeptegels moesten het ontgelden.
Met de Franse slag
Vol enthousiasme vertelt Philip Crompton, manager bij IBM Insurance Solutions, tijdens een vakpersconferentie in Zürich over de ontwikkelingen op de Europese verzekeringsmarkt zoals IBM die waarneemt. De Franse vakpers heeft twee redacteuren afgevaardigd. Eén die verstand heeft van automatisering en een ander die de Engelse taal machtig is, zodat zij haar collega simultaan op de hoogte kan houden van wat er tijdens de persconferentie gezegd wordt.
De IBM-man signaleert onder meer een toenemend aantal branchevreemde ‘sterke merken’ (Marks & Spencer, Virgin, Tesco) die zich aanbieden als distributiekanaal voor verzekeraars. Ook maakt Crompton melding van de opkomst van ‘nicheplayers’; verzekeraars die zich beperken tot een deel van de markt. Speciale aandacht besteedt hij in dit kader aan de Franse verzekeraar ‘Xaar’.
“Dit uiterst succesvolle bedrijfje richt zich uitsluitend op vrouwelijke studenten. Onderzoek heeft uitgewezen dat zij namelijk een aantrekkelijk risico vormen”, aldus Crompton. Gezien het onderwerp doet de tweetalige Franse redacteur extra haar best om haar collega in het Frans te informeren. Glimlachend verbetert die op zijn beurt Crompton in z’n uitspraak van de naam ‘Xaar’, gevolgd door een bemoedigend knikje.
Terwijl De IBM-manager de succesvolle marktbenadering van Xaar verder toelicht, ontstaat er een steeds luidere discussie tussen de twee Franse collega’s. Uiteindelijk vraagt Crompton licht geïrriteerd wat er aan de hand is. Nog even discussiëren zij onverstoorbaar door, om vervolgens tot een gezamenlijk standpunt te komen: “We are afraid that Xaar ies bankroupt”.
Het duurt even voordat de inmiddels hoogrode Crompton zijn evenwicht weer hervonden heeft. De maatschappij Xaar blijkt al maanden geleden te zijn omgevallen wegens een combinatie van te hoge kosten en een te laag premie-inkomen. Hopelijk is dit voorbeeld van IBM niet exemplarisch voor alle ‘succesvolle marktbenaderingen’.
De Rabobank Tilburg heeft haar verzekeringsklanten eind november een brief gestuurd en daarin de ontvangers ‘aangepraat’ de Alles-in-één-Polis hoog op hun verlanglijstje voor 5 december te zetten. Via reclameposters in de stad werd deze mailing ondersteund. Op de bank lag voor de klanten een chocoladeletter klaar.
Prijzen en ander randgebeuren
Eerder dit jaar meldden wij in Jus d’Assurance dat ONVZ met haar jaarverslag over 1996 een gooi wilde doen naar een prijs. Die wens is onlangs uitgekomen, want de internationale jury van de door Lutkie & Smit Papier in Culemborg en uitgeverij Art View in Baarn ingestelde Jaarverslag Erkenning riep ONVZ als winnaar uit. Er waren overigens acht winnaars, waaronder ook nog een andere verzekeraar, te weten Ohra. * Ook al gelezen over de Nationale Afslank Race, die van 16 maart tot en met 3 april 1998 wordt gehouden? Wij zouden in die periode met ons allen ruim 1 miljoen kilo overtollig lichaamsgewicht kwijt moeten raken. De initiatiefnemer, de Sint Martinusstichting in Baarn (organisatie voor armoedebestrijding), hoopt doordat de afslankers zich laten sponsoren f 2 mln voor goede doelen binnen te halen. De stichting hoopt er een jaarlijks evenement van te maken in samenwerking met overheden, bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Meer informatie: tel. 035-602.36.02. * Terwijl Delta Lloyd zich profileert als hoofdsponsor van de atletiekbond, komt Spaarbeleg met haar Sprintplan, waarbij in de reclame-uitingen de atletieksport als kapstok fungeert. * Trouwens over Delta Lloyd gesproken: zowel deze verzekeraar hebben in hun lopende ziektekostenreclame een vooraanstaande rol ingeruimd voor de hernia. * Hoe noem je een jeugdige Feyenoordsupporter die voor de nieuwe koopsompolis van Stad Rotterdam kiest? Een Randgroepjongere!

Reageer op dit artikel