nieuws

Peter Koudstaal gestart met eigen personenschadebureau

Archief

In Zoetermeer is onder de naam Koudstaal & Kleijn een nieuw personenschaderegelingsbureau van start gegaan. Het bureau is opgericht door Peter Koudstaal, die tot 1 januarie adjunct-directeur was bij Cunningham Boschman. De ‘Kleijn’ in de naam van het bureau is een commanditaire vennoot.

Koudstaal & Kleijn heeft er voor gekozen uitsluitend voor slachtoffers te werken. “Ieder mens heeft behoefte aan duidelijkheid, aan transparantie. Door alleen werk aan te nemen van slachtoffers voorkom je de schijn van conflicterende belangen”, stelt Koudstaal.
Het bureau werkt aan de hand van een projectplanning. Koudstaal: “Langlopende projecten – zoals letselschades – lenen zich bij uitstek voor vrijblijvendheid en het op de lange baan schuiven van dingen die moeten gebeuren. Als alles lang duurt, weet op den duur niemand van de betrokkenen meer exact wat de stand van zaken is in een letselgeval. Dat leidt tot misverstanden en de kosten lopen daardoor hoog op. Volledig onnodig”.
Hij wil ook zoveel mogelijk papierloos werken. “Het proces rond personenschaderegeling leent zich bij uitstek voor digitale, papierloze verwerking. Plaats de dossiergegevens op een goed beveiligde server, verstrek alle betrokkenen een dossiergebonden password en ze kunnen op elk moment over de gegevens beschikken. Informatie kan snel worden opgevraagd en uitgewisseld, er kan prompt worden gehandeld.” Koudstaal & Kleijn is gevestigd aan de Promenade 128, 2711 AT Zoetermeer. Tel. 079-331.94.99. E-mail: info@koudstaal-kleijn.nl

Reageer op dit artikel